Sukcesy uczniów i nauczycieli

Mobirise
Mobirise
Twórz niesamowite strony internetowe!
Mobirise

SUKCES LENKI STANEK,
wychowanki Pani Marty Sochy

01.07.2021 r. nasza uczennica z kl. II Lenka Stanek otrzymała
tytuł laureatki w konkursie plastycznym "BANK PRZYSZŁOŚCI" organizowanym przez Bank Spółdzielczy w Sandomierzu.

Dla Lenki był to dzień pełen wrażeń i emocji.
Pamiątkowe dyplomy oraz nagrody laureatce konkursu wręczył
Pan Prezes Adam Kościołek oraz Pani Wiceprezes Eliza Radłowska, którzy podziękowali za podzielenie się własną wizją banku przyszłości. Serdecznie gratulujemy Lence sukcesu👏
Nauczyciele Marta Socha oraz Marzanna Kolasińska.

SUKCESY uczniów klas I-III w II semestrze roku szkolnego 2020/2021

Mobirise

Uczniowie wyróżnieni w nauce i zachowaniu kl. 4 – 8 w roku szkolnym 2020/2021

Mobirise

Podsumowanie projektu edukacyjnego EZGDK w Baćkowicach
pod hasłem "Segregujemy Bio-odpady, bo takie mamy zasady"

W roku szkolnym 2020/2021 nasza szkoła po raz kolejny uczestniczyła w projekcie edukacyjnym "Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady'". Jest to projekt adresowany do szkół z terenu wszystkich gmin należących
do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki.

W tym roku tematyka projektu zogniskowana była wokół hasła"SEGREGUJEMY BIO-ODPADY, BO TAKIE MAMY ZASADY". Główną ideą projektu było przybliżenie tematyki kompostowania, zasad prawidłowej segregacji odpadów biodegradowalnych, tworzenia kompostowników na terenie własnych posesji, racjonalne gospodarowanie odpadami poprzez kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji oraz pokazanie korzyści płynących z prawidłowej segregacji zarówno dla środowiska naturalnego, jak i jego mieszkańców.

Dzieci najmłodsze przyswajały te zasady poprzez ekspresję plastyczną. Dobrze znają już zasady zwykłej segregacji odpadów, które stosują w życiu codziennym. Podział na plastik, papier, szkło, odpady mieszane nie jest im obcy. Wymaga tego nasze środowisko naturalne, które jest systematycznie przytłaczane masą odpadów, które niemalże codziennie produkuje każdy człowiek, nieświadomie niszcząc planetę na której mieszka.

Wysoki stopień świadomości, że prawidłowo posegregowane odpady można w procesie recyklingu wtórnie wykorzystać, jest bardzo ważny i potrzebny. W tym roku dzieci w swoich pracach plastycznych dotknęły tematu kompostowników. Dowiedziały się, iż niektóre odpady są biodegradowalne, i że zgromadzone w tzw. kompostowniku po pewnym okresie czasu ulegną biodegradacji i utworzą kompost, który z kolei można wykorzystać do nawożenia roślin, ogródków w sposób ekologiczny, bez użycia szkodliwych dla człowieka chemicznych środków ochrony roślin.

Do uczniów klas IV-VI adresowany był konkurs wiedzy na temat "Kompostowanie - Jak?Gdzie? Po co?".
Poprzez udział w konkursie uczniowie dokładnie zgłębili temat, zweryfikowali swoją wiedzę-ponieważ niektórzy z nich posiadają już takie kompostowniki. Uczniowie dokładnie "przyjrzeli się" zasadom kompostowania, co można, a czego nie wolno wrzucać do kompostownika. Dowiedzieli się również , że są różne sposoby budowania kompostowników, różne ich rodzaje, gdzie najlepiej ulokować taki kompostownik i jakie rośliny powinny znaleźć się w jego pobliżu.

Zadanie konkursowe skierowane do uczniów klas VII- VIII wymagało połączenia wiedzy związanej z tematem "Segregujemy Bio-odpady, bo takie mamy zasady" z ekspresją plastyczną oraz inwencją twórczą uczniów.
Uczniowie ci mieli wykonać komiks na podany wyżej temat, wskazać zasady dotyczące segregacji odpadów biodegradowalnych. Praca ta wymagała wiedzy na temat segregowania odpadów biodegradowalnych oraz ich kompostowania. W swoim komiksie mięli również wskazać korzyści dla człowieka/środowiska wynikające z segregacji bioodpadów oraz ze stosowania kompostu w gospodarstwie rolnym.

Ostatni konkurs skierowany był do wszystkich uczniów. Był to "Konkurs na zbiórkę zużytych baterii".
Miał on na celu utrwalenie wśród uczniów nawyku zbieranie zużytych baterii i przekazanie ich uprawnionym podmiotom prowadzącym punkty zbiórki i punkty odbioru baterii oraz rozwijanie odpowiedzialności za najbliższe środowisko. 

Mobirise

Sukcesy uczniów w ramach projektu ekologicznego zorganizowanego przez Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki"Segregujemy Bio-odpady, bo takie mamy zasady"
W ramach projektu zostały zorganizowane konkursy:
dla klas I-III
W konkursie plastycznym pod hasłem "Segregujemy Bio - odpady, bo takie mamy zasady"
I miejsce -Wojciech Kwiecien - klasa I
II miejsce - Emilia Winiarska - klasa III
Wyróżnienie: Marcin Chuchnowski - klasa II

Konkurs na "Zbiórkę zużytych baterii"
I miejsce- Filip Sędrowicz - kl.I

W konkursie wiedzy nt. "Kompostowanie.Jak?Gdzie?Po co?"-klasy IV-VI
I miejsce -Piotr Chuchnowski - klasa IV
II miejsce - Kacper Żarkowski - klasa V
Wyróżnienie: Julia Stępień - klasa II

W konkursie na wykonanie komiksu pod hasłem "Segregujemy Bio - odpady, bo takie mamy zasady"
I miejsce - Gabriela Szydłowska - klasa VII
II miejsce - Karolina Dzieciuch - klasa VII
Wyróżnienie: Magdalena Mazur - klasa VII

Zwycięzcy otrzymali bardzo ładne nagrody ufundowane przez EZGDK oraz pamiątkowe dyplomy.
W projekcie uczestniczyli: p. Dyrektor Dorota Kiliańska, p. Małgorzata Maksim, p. Anna Chuchnowska, p. Wioletta Świerkula, p. Marta Socha, p. Barbara Bańkowska, p. Edyta Wałaszczyk, p. Małgorzata Podlesińska,
Serdeczne GRATULACJE dla zwycięzców oraz PODZIĘKOWANIA dla wszystkich uczestników konkursów w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz ich opiekunów.
Koordynator projektu: p.Alicja Wiśniowska

Mobirise

II miejsce dla MAI BIDAS – uczennicy klasy III
w powiatowym konkursie plastycznym pod nazwą „BĄDŹ BEZPIECZNY NA WAKACJACH”

Z myślą o poprawie bezpieczeństwa uczniów klas I-III Komenda Powiatowa Policji w Sandomierzu pod patronatem Starosty Sandomierskiego zorganizowała konkurs plastyczny pod nazwą „Bądź bezpieczny na wakacjach”.
Dzieci miały za zadanie wykonać prace plastyczne dowolną techniką. Tematem przewodnim konkursu było bezpieczeństwo podczas zbliżających się wakacji widziane oczami dziecka. Do organizatorów wpłynęło ponad 100 prac ze szkół podstawowych z całego powiatu sandomierskiego. Uczniowie PSP w Obrazowie z klas I-III wzięli udział w w/w konkursie.
Finał konkursu zorganizowano 21 czerwca 2021 r. na placu Komendy Policji Powiatowej w Sandomierzu. Jest nam bardzo miło, że uczennica klasy III PSP w Obrazowie MAJA BIDAS zajęła II miejsce. Nagrody ufundował i wręczył starosta powiatu sandomierskiego
M. Piwnik oraz inspektor R. Komański komendant Powiatowej Policji
w S-rzu.

MAI gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów artystycznych.

Barbara Bańkowska 

Mobirise

Sukces naszych uczennic na Indywidualnych Mistrzostwach Województwa w Lekkiej Atletyce

2 brązowe medale zdobyły obrazowskie lekkoatletki z klasy VIIa podczas Indywidualnych Mistrzostw Województwa w Lekkiej Atletyce, które odbyły się 18 czerwca w Kielcach.
Karolina Dzieciuch świetnie pobiegła w eliminacjach na 100 m (14,10 s)
i awansowała do ścisłego 8-osobowego finału, gdzie po zaciętej walce wywalczyła brązowy medal (14,36 s). Ponadto Karolina startowała także w skoku w dal i ostatecznie uplasowała się na V miejscu. Także brązowy medal w skoku wzwyż (130 cm) wyskakała sobie dziewczyna ze świetnymi warunkami do tej konkurencji - Marysia Wójtowicz. Dziewczynom należą się duże brawa za udany występ tym bardziej,
że rywalizowały z ósmoklasistkami (kat.kl. VII-VIII).
Brawo, brawo, brawo !!!!!

Na zawodach wystąpiły także: Gabriela Szydłowska, Wanesa Święcicka, Nela Piętowska, Otylia Piotrowska, Natalia Sygnet i Julka Lipiec. Gratulujemy całej ekipie godnego reprezentowania szkoły na arenie wojewódzkiej i życzymy kolejnych sukcesów.

Opiekun: Katarzyna Marzec

Sukcesy uczniów w ramach projektu ekologicznego zorganizowanego
przez Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki
"Segregujemy Bio-odpady, bo takie mamy zasady"

MobiriseW ramach projektu został zorganizowany konkurs dla klas I-III
W konkursie plastycznym pod hasłem "Segregujemy Bio - odpady, bo takie mamy zasady" uczniowie zdobyli:

I miejsce - Wojciech Kwiecień - klasa I
II miejsce - Emilia Winiarska - klasa III
Wyróżnienie: Marcin Chuchnowski - klasa II


Koordynator projektu: Alicja Wiśniowska

Mobirise

Sukcesy uczniów klasy I
- laureaci konkursu "Olimpijskie Dyscypliny Sportowe"

Olimpizm jest filozofią życia łączącą zrównoważony rozwój ciała, woli i umysłu. Integrując sport z kulturą i edukacją, olimpizm dąży do promowania sposobu życia opartego na radości z wysiłku oraz wychowawczych wartościach dobrego przykładu i poszanowania uniwersalnych zasad etycznych.
W związku z rocznicą 100-lecia powstania Polskiego Komitetu Olimpijskiego Kielcach uczniowie naszej szkoły wzięli udział w projekcie Polscy Olimpijczycy−Patrioci.
Projekt przygotowało Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach we współpracy z Biurem Edukacji Narodowej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej. Projekt objęli honorowym patronatem:Senator Rzeczypospolitej Polskiej Krzysztof Słoń, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyski Kurator Oświaty, Polski Komitet Olimpijski. Patronat medialny sprawowali: TVP3, Radio Kielce, „Echo Dnia”.
Uroczyste podsumowanie realizacji projektu pt. „Polscy Olimpijczycy Patrioci”odbyło się 7 czerwca 2021 roku w siedzibie Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.
Uczniowie naszej szkoły zdobyli czołowe miejsca i odebrali dyplomy oraz nagrody rzeczowe z rąk Senatora RP-pana Krzysztofa Słonia oraz dyrektora ŚCDN - pana Jacka Wołowca :

III miejsce w Konkursie Plastycznym dla klas I-IV "Olimpijskie Dyscypliny Sportowe" zajął uczeń klasy I-Wojciech Kwiecień
Wyróżnienie w Konkursie Plastycznym dla klas I-IV "Olimpijskie Dyscypliny Sportowe "uzyskał uczeń klasy I Mikołaj Hamera

Prace oceniało jury konkursowe w składzie:

Przewodniczący: Aleksandra Potocka-Kuc, artysta plastyk, nauczyciel konsultant, Pracownia Wychowania Fizycznego i Edukacji Wczesnoszkolnej
Członkowie:
- Henryk Salwa – Departament Promocji, Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach,
- Maria Bednarska, nauczyciel konsultant, Pracownia Doskonalenia Kadry Kierowniczej i Doradztwa Metodycznego,
- Aldona Pejas, specjalista do spraw bibliotekoznawstwa, Pracownia Informacji Pedagogicznej i Języków Obcych,
- Artur Dziwirek, prezes Zarządu Okręgu Świętokrzyskiego Związku Polskich Artystów Fotografików.

Kategoria II-klasy I-IV:

Mobirise

Wyróżnienia: 


Aleks Ćwieluch, nauczyciel: Agnieszka Maślak, Zespół Placówek Oświatowych nr 5
Szkoła Podstawowa nr 7 w Skarżysku-Kamiennej.
Mikołaj Hamera, nauczyciel: Alicja Wiśniowska,
Publiczna Szkoła Podstawowa w Obrazowie.
Michalina Nawrocka, nauczyciel: Anna Prusarczyk,
Zespół Placówek Oświatowych Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Piekoszowie.


WOJTKOWI I MIKOŁAJOWI ORAZ RODZICOM NASZYCH ZWYCIĘZCÓW SERDECZNIE GRATULUJEMY
I ŻYCZYMY KOLEJNYCH SUKCESÓW ORAZ WSPANIAŁYCH WAKACJI !!!

Wychowawczyni: Alicja Wiśniowska

Mobirise

Matematyczne sukcesy uczniów klasy III    

Jak co roku uczniowie szkół w różnych krajach mają szansę zmierzyć się
w rywalizacji matematycznej w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”. Miło nam donieść o sukcesie uczniów naszej szkoły.
Troje uczniów z klasy trzeciej osiągnęło bardzo wysokie wyniki
w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”
w kategorii MALUCH.

EMIL WOJTAS uzyskał wynik bardzo dobry
MAGDALENA SMARDZ i LENA NOWOSIELSKA uzyskały wyróżnienia

Do konkursu uczniów przygotowywała p. Barbara Bańkowska
Koordynatorem konkursu była p. Marzanna Bączkowska

Uczniom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Mobirise

Nagroda dla FILIPA KUMINKA – ucznia klasy III w MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE PLASTYCZNYM „WESOŁEGO ALLELUJA”

W Szkole Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej na przełomie marca i kwietnia 2021 r. odbył się IX MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY „WESOŁEGO ALLELUJA”.
W konkursie wzięły udział dzieci przedszkolne oraz uczniowie szkół podstawowych z Polski, Europy i świata. Uczestnicy mieli za zadanie wykonanie kartki wielkanocnej dowolną techniką w formacie A-5.
Wśród nagrodzonych prac znalazła się „kartka wielkanocna” ucznia naszej szkoły FILIPA KUMINKA w grupie wiekowej klas I-III.
Dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Obrazowie, opiekuna Barbary Bańkowskiej
oraz uczestnika konkursu przygotowano pamiątkowe dyplomy.
Filip otrzymał również nagrodę w postaci książki.
Serdecznie gratuluję FILIPOWI za wysokie osiągnięcie w dziedzinie artystycznej i życzę dalszych sukcesów.  
Barbara Bańkowska

Sukcesy uczniów klas II-III w XIII edycji ogólnopolskiego konkursu
SYNAPSIK MEN Wiosna 2021

Uczniowie klas II-III po raz kolejny brali udział w ogólnopolskim konkursie SYNAPSIK MEN. Konkurs obejmował zagadnienia z edukacji wczesnoszkolnej, łącznie ze znajomością języka angielskiego . Drugo i trzecioklasiści sprawdzili swoją wiedzę i umiejętności odnosząc sukcesy. W gronie uczniów tytuł zwycięzcy i I miejsce wywalczył Emil Wojtas z klasy III, zdobywając 100% punktów. W nagrodę otrzymał książkę, dyplom i zakładki edukacyjne.

Mobirise


W gronie nagrodzonych tytułem laureata zostali: 
Z klasy II
*Weronika Zybała
*Lena Stanek
*Marcin Chuchnowski
*Weronika Wojtas
*Franciszek Sadowski
*Iga Szczurek
*Anna Młot
*Dominika Krawiec
*Kamil Sokołowski
*Emil Stopa


Z klasy III
*Jakub Wojtas
*Ksawery Stefaniak
*Magdalena Smardz
*Lena Nowosielska
*Jan Kita

W nagrodę uczniowie otrzymali dyplomy oraz zakładki edukacyjne. Publiczna Szkoła Podstawowa otrzymała certyfikat udziału w ogólnopolskim konkursie SYNAPSIK MEN. Zwycięzcom oraz laureatom gratulujemy sukcesów !
Wychowawczynie: Marta Socha, Barbara Bańkowska

Mobirise

Ortograficzny sukces Oli

W sandomierskim Ratuszu 10 czerwca odbyła się uroczystość podsumowania 
i nagrodzenia uczestników IV Powiatowego Konkursu Ortograficznego,
którego trzeci etap miał miejsce 18 maja.  Organizatorami konkursu było Starostwo Powiatowe w Sandomierzu, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza, Urząd Miasta, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oraz Oddział Kuratorium w Sandomierzu.

Nasza uczennica Aleksandra Stępień z klasy VIII znalazła się w nielicznym gronie laureatów tego konkursu i zajęła III miejsce. Serdecznie gratulujemy ortograficznego talentu!

(fot. Wiesław Stępień)
Artykuł: Telewizja STV.PL


Aleksandra Stępień i Małgorzata Banasiak – uczennice klasy VIII
finalistkami
III Hetmańskiego Konkursu Nauk Społecznych

10 maja w reżimie sanitarnym i trybie stacjonarnym odbył się trzeci już finał HKNS.
Jest to konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych. Jego ideą jest mobilizowanie młodzieży do samodzielnej pracy nad integracją wiedzy i umiejętności z zakresu historii, wiedzy o społeczeństwie i ekonomii.

Uczennice naszej szkoły: Aleksandra Stępień i Małgorzata Banasiak
świetnie poradziły sobie z zadaniami i otrzymały tytuł – finalisty.
Opiekunem dziewcząt jest Pani Wioletta Pietruszka.

Dziękujemy za chęć uczenia się w pandemicznej rzeczywistości i przeżycia intelektualnej przygody. Gratulujemy wyników!!!

Mobirise

Wyróżnienie w konkursie poetyckim

Dorocznym konkursem poetyckim o zasięgu powiatowym jest „Turniej Jednego Wiersza”, który organizuje I Liceum Ogólnokształcące Collegium Gostomianum.
Celem konkursu jest wyłanianie talentów poetyckich oraz wzbudzanie literackich zainteresowań, a zadanie konkursowe polega na napisaniu utworu poetyckiego
o dowolnej tematyce.

9 kwietnia ogłoszone zostały wyniki – miło nam poinformować, że wyróżnienie w konkursie otrzymała nasza uczennica Marta Szczerowoda z klasy VIII.

Marta napisała 10-strofowy wiersz o budowie regularnej, który nosi tytuł „Cisza”.
Utwór ma charakter hymniczny – podmiot liryczny wyraża zachwyt pięknem przyrody, której stwórcą jest Bóg.

Gratulujemy Marcie poetyckiego talentu i sukcesu! 

Mobirise
Mobirise

Sukces Julii Stępień w ogólnopolskim konkursie informatyczno-matematycznym

Miło nam poinformować, że w gronie finalistów ogólnopolskiego konkursu Instalogik znalazła się Julia Stępień.

Konkurs składał się z trzech etapów, podczas których organizatorzy tworzyli na każdym etapie konkursu klasyfikacje z wynikami uczestników. Naszą szkołę reprezentowały uczennice klas 4-8, które bardzo dobrze poradziły sobie na I i II etapie konkursu.
Zuzanna Winiarska osiągnęła również świetny wynik uzyskując na II etapie najlepszy wynik w powiecie sandomierskim
W zmaganiach wzięły również udział: Emilia Nowak, Lena Kwiecień i Aleksandra Stępień.

Julii i wszystkim uczestniczkom konkursu Instalogik
gratulujemy umiejętności matematyczno-informatycznych!

Opiekunowie uczniów:
p. Katarzyna Stefańska
p. Marzanna Bączkowska
p. Małgorzata Noga

KOLEJNE SUKCESY UCZNIÓW
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OBRAZOWIE

Miło jest nam poinformować, iż uczniowie naszej szkoły:
- Aleksandra Stępień klasa VIII - została PODWÓJNĄ finalistką Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych:
V Wojewódzki Konkurs z Matematyki oraz II Wojewódzki Konkurs z Geografii.
- Dawid Skrok klasa VIIa - uzyskał tytuł finalisty w II Wojewódzkim Konkursie z Geografii.

Opiekunami uczniów są Panie: Marzanna Bączkowska i Pani Małgorzata Maksim.

Za wielkie zaangażowanie w czasie nauki zdalnej, poświęcony czas, godziny spędzone nad książkami,
chęć szerzenia wiedzy z matematyki i geografii - SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!
Gratulujemy wysokich osiągnięć i życzymy pomyślności w dalszych etapach edukacyjnych.


Dyrektor Szkoły
Dorota Kiliańska


“Dzieci rodzą się ze skrzydłami. Nauczyciele pomagają im je rozwinąć.” - J. Korczak

Mobirise

23 marca 2021 r. Jury ogłosiło wyniki XXX Wojewódzkiego Konkurs Recytatorskiego im. Wandy Łyczkowskiej.

W wojewódzkim konkursie wzięło udział 74 recytatorów z województwa świętokrzyskiego. Decyzją jury do finału zakwalifikowało się 23 uczniów, 10 w kategorii klas 0-III,13 w kategorii klas IV-VIII.

Wśród uczniów wyróżnionych znalazła się nasza uczennica klasy II OLIWIA ZAKRZEWSKA, wychowanka Pani Marty Sochy. Oliwia, jako jedyna reprezentowała powiat sandomierski w kategorii uczniów klas 0-III.

Serdecznie gratuluję uczennicy, wychowawcy, rodzicom za ogromny wkład pracy, który przyczynił się do metaforycznego powrotu “Do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych..[...] do tych pól malowanych..”

Uczestnicy konkursu interpretowali fragmenty narodowej epopei Adama Mickiewicza “Pan Tadeusz”.

Cieszy nas fakt, że XXX Wojewódzki Konkurs Recytatorski im. Wandy Łyczkowskiej, znalazł się w Wykazie konkursów zawodów wiedzy artystycznych i sportowych, organizowanych dla uczniów szkoły podstawowej, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w roku szkolnym 2020/21.


Gratuluję i życzę dalszych sukcesów w pracy dydaktycznej. 

       

               Z poważaniem

               Dyrektor Szkoły 

               Dorota Kiliańska

Mobirise

OLIWIA ZAKRZEWSKA z kl.II -Laureatka, najlepsza w powiecie sandomierskim

podczas XXX Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego im.Wandy Łyczkowskiej Adam Mickiewicz „Pan Tadeusz”.
Oliwia zyskała uznanie jury etapu powiatowego, zajęła I miejsce w konkursie recytatorskim fragmentów „Pana Tadeusza”
i będzie reprezentowała powiat sandomierski oraz naszą szkołę w etapie wojewódzkim. Trzymajcie kciuki!
GRATULACJE DLA OLIWKI, z życzeniami pokonania jeszcze jednego szczebla konkursu!

Dyrektor szkoły Pani Dorota Kiliańska, wychowawczyni Pani Marta Socha, społeczność uczniowska 

Podsumowanie szkolnego konkursu DBI 2021 dla klas 4-8

Uczniowie naszej szkoły stworzyli gry interaktywne i projekty Scratch, których temat poruszał zagadnienia bezpieczeństwa w sieci.

W konkursie informatycznym:
1 miejsce zdobyła uczennica Julia Czyż (link) (kl. 4)
2 miejsce ex aequo: Maja Mroczek
(link), Julia Stępień (link) i Lena Szczurek (link (uczennice kl. 4)
3 miejsce przypadło Aleksandrze Stępień
(link) (kl. 8) 

Nagrody ufundowane przez organizatora konkursu i dyrekcję szkoły otrzymają uczennice po powrocie do szkoły.
Nasze gratulacje !

Szkolny koordynator DBI 2021: Katarzyna Stefańska

Mobirise

Jeden z dziesięciu najlepszych w Polsce - EMIL STOPA uczeń kl.2 PSP w Obrazowie, laureat ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Moje królestwo” w ramach wirtualnego przedsięwzięcia „Ferie po królewsku”

Po raz pierwszy siedem Rezydencji Królewskich przygotowało wspólną akcję dla dzieci
i młodzieży na przerwę zimową - Ferie po królewsku online, której organizatorem był Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Codziennie, przez 14 dni,
od 4 do 17 stycznia 2021 r. na stronach internetowych instytucji biorących udział w akcji oraz na ich profilach w mediach społecznościowych były publikowane propozycje online dla dzieci. Wirtualne spacery, muzyczne warsztaty, bajki i legendy dla najmłodszych oraz atrakcyjne spotkania ze znanymi youtuberami uzupełniały programy indywidualne przygotowane przez każdą z Rezydencji.

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu wraz z siedmioma Rezydencjami Królewskimi: Zamkiem Królewskim w Warszawie, Zamkiem Królewskim na Wawelu, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Muzeum Zamkowym w Malborku, Muzeum Okręgowym w Zamku Królewskim w Sandomierzu, Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka i Muzeum Narodowym w Lublinie przygotował program na czas ferii dla uczniów, w odpowiedzi na sytuację epidemiologiczną w kraju.

Mobirise

Ideą projektu było zachęcenie uczniów do spędzania czasu wolnego w otoczeniu kultury poprzez internetowe łącza. W akcji udział wzięli znani youtuberzy i influencerzy. Nie zabrakło także popularnych postaci znanych z ekranów telewizyjnych, które poprowadziły wirtualne spotkania dla dzieci z przestrzeni muzealnych. 
W projekcie udział wzięły aktorki – Joanna Moro, Agata Załęcka i Ida Nowakowska
– znana również, jako prowadząca programy telewizyjne i rozrywkowe. Muzyczny cykl projektu poprowadził kompozytor i muzyk - Piotr Rubik, a w pierwszym odcinku towarzyszyła mu reprezentantka Polski na Eurowizję Junior - Ala Tracz z siostrą Olą. Do akcji dołączyła Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pani Agata Kornhauser-Duda.
Atrakcją dla młodzieży byli polscy influenserzy, w tym Karolina Żebrowska, Amelia Zalewska, Kinga Sawczuk oraz Sheo.

Na zakończenie wirtualnego przedsięwzięcia ogłoszono konkurs plastyczny ”Moje królestwo”. Zadaniem uczestników było zaprezentowanie siebie w roli króla lub królowej,
w dowolnej technice plastycznej.   

Tym szczęśliwcem okazał się EMIL STOPA uczeń kl.2 Publicznej Szkoły Podstawowej w Obrazowie,
wychowanek Pani Marty Sochy. Jego praca plastyczna zyskała uznanie jury i okazała się strzałem w 10,
bowiem spośród 100 nadesłanych, nagrodzono tylko 10 najciekawszych rysunków.

Do Emilka, jednego z laureatów przysłano bardzo atrakcyjne nagrody ufundowane przez poszczególne rezydencje, składające się z: plecaka-worka oraz gry Monopoly: Edycja Zamek Królewski (Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum); publikacji edukacyjnej „Muzeum zachwytów” (Muzeum Łazienki Królewskie); gry Memory (Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka); książki „Pani Mróweczka w Sandomierzu”, słodyczy oraz vouchera rodzinnego na zwiedzanie Muzeum
(Muzeum Okręgowe w Sandomierzu); zeszytów edukacyjnych i vouchera rodzinnego na zwiedzanie Muzeum
(Muzeum Narodowe w Lublinie); vouchera rodzinnego na zwiedzanie Muzeum (Muzeum Zamkowe w Malborku).

GRATULUJEMY EMILKOWI, życząc dalszych sukcesów
dyrektor szkoły Pani Dorota Kiliańska, wychowawczyni Pani Marta Socha
oraz koleżanki i koledzy z klasy II PSP w Obrazowie

O sukcesie Emilka będzie można przeczytać także w Echu Dnia-Sandomierz oraz Echu Naszej Gminy. 

Mobirise

Konkurs recytatorski
wybranych fragmentów "Pana Tadeusza"

W dniu 11 lutego 2021 r. odbył się etap szkolny XXX Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego im. Wandy Łyczkowskiej, ogłoszonego przez Samorządową Szkołę Podstawową w Ostojowie oraz Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach.
Honorowy patronat objęli Świętokrzyski Kurator Oświaty, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów.

Konkurs miał na celu:
• promowanie postaci lokalnej patriotki Wandy Łyczkowskiej,
• opanowanie pamięciowe fragmentów epopei narodowej,
• doskonalenie umiejętności interpretacji głosowej tekstów,
• rozwój sztuki żywego słowa,
• przygotowanie do wystąpień publicznych,
• promowanie kultury czytelniczej,
• rozwijanie zainteresowania zasobami Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach,
• integrację środowisk kulturalno-oświatowych.

W konkursie wzięli udział uczniowie naszej szkoły z klas I-III, którzy mieli za zadanie recytować wybrany fragment „Pana Tadeusza”. Dzieci wspaniale zaprezentowały swoje zdolności i umiejętności interpretacji głosowej epopei narodowej.

Decyzją jury I miejsce zajęła Oliwia Zakrzewska z kl.II, której opiekunem jest Pani Marta Socha.
Wyróżnie
nia otrzymali Magdalena Kwiatkowska z klasy III, której opiekunem jest Pani Barbara Bańkowska
oraz Kacper Rogowski z klasy I, którego opiekunem jest Pani Alicja Wiśniowska.

Oliwia Zakrzewska będzie reprezentowała naszą szkołę w kolejnych, powiatowych eliminacjach,
organizowanych przez Pedagogiczną Bibliotekę Publiczną w Sandomierzu. Tegoroczna edycja
miała formę nagrania wideo recytacji wybranego fragmentu ”Pana Tadeusza”.

Oliwce, życzymy sukcesu !!!

Dyrektor szkoły Pani Dorota Kiliańska, bibliotekarz Pani Barbara Głodowska

oraz wychowawczynie Pani Alicja Wiśniowska, Marta Socha oraz Barbara Bańkowska. 

Mobirise

Uczniowie wyróżnieni w nauce i zachowaniu
w I semestrze roku szkolnego 2020/2021


Mobirise

SUKCESY uczniów klas I-VIII w I semestrze roku szkolnego 2020/2021
Mobirise

Sukcesy uczniów klas I-III w Konkursie „Synapsik MEN”

W styczniu bieżącego roku odbyło się podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu SYNAPSIK MEN,
w którym wzięło udział 24 uczniów z naszej szkoły. Celem konkursu było sprawdzenie wiedzy
i umiejętności nabytych przez uczniów w ciągu ostatnich miesięcy nauki.
Uczniowie z klas II i III po raz kolejny, natomiast uczniowie z klasy I zmierzyli się pierwszy raz
z niełatwymi zadaniami testowymi. Konkurs ten zorganizowany jest przez MEN i swoim zakresem obejmuje przekrój wiedzy z edukacji wczesnoszkolnej, łącznie ze znajomością języka angielskiego
na poziomie poszczególnych klas.
Konkurs odbył się w miesiącu październiku w klasach II I III.
W klasie I dzieci przystąpiły do konkursu na początku listopada.
Wszyscy uczniowie klas I-III chętnie wzięli udział w tegorocznej edycji konkursu.
A oto efekty ich pracy:
Tytuł szkolnego ZWYCIĘZCY i I miejsce wywalczył Kacper Rogowski - uczeń klasy I
zdobywając maksymalną liczbę punktów.


Laureatami konkursu zostali (zdobywając ponad 90%):

Z klasy I:
1. Kamil Hamera
2. Wojciech Kwiecień
3. Dominika Mrozik
4. Mateusz Smardz
5. Mateusz Szwagierczak


Z klasy II:
1. Oliwia Zakrzewska
2. Weronika Wojtas
3. Weronika Zybała
4. Emil Stopa

Z klasy III:
1. Jakub Wojtas
2. Emil Wojtas
3. Andrzej Cichoń
4. Magdalena Smardz


Za uczestnictwo w konkursie pozostali uczniowie otrzymali dyplomy, zakładki edukacyjne , kolorowe plany lekcji i słodkie
„co nieco”. W tym roku zabrakło im niewiele punktów do tego, aby uzyskać tytuł laureata. Są to: Krzysztof Ruciński,
Nataniel Spiegel, Marcel Stefaniak, Miłosz Wojtas, Lena Stanek, Ksawery Stefaniak, Emilia Winiarska, Filip Kuminek, Magdalena Kwiatkowska i Lena Nowosielska.

Do konkursu przygotowywały uczniów wychowawczynie klas I-III:
p. Alicja Wiśniowska, p. Marta Socha i p. Barbara Bańkowska

ZWYCIĘZCY, LAUREATOM ORAZ WSZYSTKIM UCZESTNIKOM GRATULUJEMY WSPANIAŁYCH WYNIKÓW I ŻYCZYMY WIELU DALSZYCH SUKCESÓW !!! 


Serdecznie gratulujemy! Wychowawczynie klas I-III

Mobirise

Awans Julii Stępień do III etapu
ogólnopolskiego konkursu InstaLogik dla klas 4-8

Mamy przyjemność ogłosić, iż uczennica naszej szkoły: Julia Stępień (kl. 4)
zakwalifikowała się do III etapu konkursu InstaLogik. InstaLogik to popularyzatorski ogólnopolski konkurs matematyczno-informatyczny dla uczniów klas 4-8 SP.
Etap III odbędzie się w terminie: 27 marca 2021, godz. 10:00 – 11:30.

Trzymamy kciuki i życzymy uzyskania wysokiego wyniku na III etapie konkursu ! 

Mobirise

Awans naszych uczennic do II etapu konkursu
matematyczno-informatycznego InstaLogik dla klas 4-8

Mamy przyjemność ogłosić, iż 2 uczennice naszej szkoły:
Julia Stępień (kl. 4) i Zuzanna Winiarska (kl.6)  zakwalifikowały się
do drugiego etapu konkursu InstaLogik. InstaLogik to popularyzatorski
konkurs matematyczno-informatyczny dla uczniów klas 4-8 SP.  
Etap II odbędzie się w terminie: 12 grudnia 2020, godz. 10:00 – 11:30.

Trzymamy kciuki i życzymy zakwalifikowania się do III etapu konkursu ! 

Rok szkolny 2020/2021 

Egzamin ósmoklasisty
- Wysoki wynik naszych ósmoklasistów na egzaminie 2020r.

Mobirise

Najlepsi z najlepszych - Uczniowie wyróżnieni
w nauce i zachowaniu w roku szkolnym 2019/2020

Mobirise

Wszystko ma swój koniec…

Już w piątek 26 czerwca tego roku, Kewin Wojtas uczeń klasy VIII
zakończy naukę w Publicznej Szkole Podstawowej w Obrazowie.
W swojej edukacji wyróżniał się szczególnymi zdolnościami matematycznymi.
Przyszedł, więc czas na podsumowanie dokonań, które były Jego udziałem.

Może się On pochwalić tytułem finalisty w Wojewódzkim Konkursie z Matematyki dla uczniów szkół podstawowych; pięciokrotnym wyróżnieniem w kolejnych latach w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”; II miejscem w trzech kolejnych latach w Międzyszkolnym Konkursie „Mistrz Rachunku” – na poziomie powiatowym; wyróżnieniem w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy Matematyczno - Przyrodniczej uczniów klas piątych – na poziomie powiatowym; wyróżnieniem w Ogólnopolskim Konkursie z Matematyki Pingwin.

Wszystkie te osiągnięcia były możliwe dzięki rozwijaniu niezwykłego talentu matematycznego Kewina w połączeniu ze zdobytymi umiejętnościami w szkole. Chętnie i z oddaniem angażował się w prace na dodatkowych zajęciach matematycznych. Poświęcił On setki godzin na przygotowywanie się do konkursów na różnych szczeblach. Jego cechą charakterystyczna było kreatywne i nietuzinkowe podejście do zagadnień matematycznych.
Pielęgnowaniem talentu i rozwijaniem umiejętności Kewina
zajmowała się nauczycielka matematyki p. Marzanna Bączkowska.

Gratulujemy Kewinowi tak licznych osiągnięć i życzymy sukcesów w dalszej nauce!  

Kewin Wojtas jest niezwykle zdolnym chłopcem. 


W tym roku szkolnym został finalistą I Wojewódzkiego Konkursu z Fizyki

dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego .

Jesteśmy dumni.

Opiekun p. Małgorzata Noga jeszcze raz składa gratulacje

Uczniowi i Rodzicom i życzy dalszych sukcesów. 

Sukces w Międzynarodowym Konkursie
Kangur Matematyczny 2020

Julia Stępień z klasy 3 laureatką XX Turnieju Wiedzy
o Sandomierzu i Zabytkowych Sąsiedztwach 

Uczennica klasy III Julia Stępień została Laureatką III miejsca Turnieju Wiedzy o Sandomierzu i Zabytkowych Sąsiedztwach.

Celem konkursu było poznanie najbliższego środowiska i specyfiki regiony oraz rozbudzanie zainteresowań związanych z poznaniem

i utrwaleniem wartości kulturowych regionu.  

Tematyka konkursu obejmowała historię, zabytki, legendy, architekturę Sandomierza i okolicznych zabytkowych miejscowości. 

Gratuluję wspaniałego wyniku  

Marzanna Kolasińska 

Sukcesy szesciolatków w X Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi:
nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”

Sześciolatki uczestniczyły w jubileuszowej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”. Głównym celem konkursu było promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą
i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego. 
W konkursie wzięła udział liczna grupa przedszkolaków: Mikołaj Hamera,Wojtek Kwiecień, Dominika Mrozik, Krzysiu Rucinski, Filip Sendrowicz, Wojciech Kwiecień, Mateusz Szwagierczak i Miłosz Wojtas.
Konkurencja była bardzo duża. Na konkurs napłynęło ponad 100 prac plastycznych.

Na szczeblu powiatu dzieci z oddziału przedszkolnego szesciolatków w Obrazowie
zdobyły dwa czołowe miejsca:
II miejsce –Dominika Mrozik
III miejsce-Krzysztof Ruciński
Zwycięzcy otrzymali piękne pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Konkurs przebiegał pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Współorganizatorami przedsięwzięcia byli: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Tegoroczne hasło konkursowe: „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz” miało zwrócić szczególną uwagę najmłodszych mieszkańców obszarów wiejskich na sposoby zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym rolników związanym z obecnością zwierząt w gospodarstwie rolnym, zachęcić dzieci do zapoznania się z zasadami bezpiecznego zachowania w jego obrębie, a także przypomnieć „Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat”.
Do tegorocznej edycji przystąpiło 57 569 uczniów z 4 118 szkół podstawowych z terenów wiejskich.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów oraz wspaniałych wakacji.
Opiekun: Alicja Wiśniowska 

Finał konkursu "Wykonaj polski symbol narodowy"
uczennic klasy II i III

Uczennica klasy drugiej Emilia Winiarska oraz uczennice klasy trzeciej Julia Stępień
i Julia Czyż otrzymały pamiątkowe dyplomy za udział w konkursie plastycznym na szczeblu wojewódzkim pod nazwą "Wykonaj polski symbol narodowy".
Konkurs organizowany przez Wojewodę Świętokrzyskiego miał na celu kształtowanie postawy patriotyzmu wśród najmłodszych.

Uczennicom i ich rodzicom wychowawczynie Barbara Bańkowska i Marzanna Kolasińska dziękują za wykonanie oryginalnych prac plastycznych.

Kolejny sukces Oli

Pierwszego czerwca 2020 roku w Dniu Dziecka w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim odbył się Wielki Finał konkursu „Wykonaj polski symbol narodowy”.  Wojewoda Zbigniew Koniusz pogratulował laureatom oraz wszystkim uczestnikom konkursu.

„Potrafiłyście, kochane dzieci, stworzyć coś pięknego. Bądźcie zawsze twórcze i szanujcie nasze barwy narodowe” – zwrócił się wojewoda do zebranych na sali laureatów. 

Na konkurs wpłynęło 130 prac. Technika wykonania pracy była dowolna. Kapituła konkursu, której przewodniczył wojewoda Zbigniew Koniusz miała bardzo trudne zadanie. Nadesłane prace były bardzo różnorodne.

Uczniowie wykazali się niesamowitą wyobraźnią i kreatywnością.

Mobirise

Po burzliwych obradach kapituła konkursu dokonała wyboru zwycięskich prac. Jury postanowiło również przyznać wyróżnienia, w tym gronie znalazła się nasza uczennica klasy VII Publicznej Szkoły w Obrazowie - Aleksandra Stępień. To już kolejny sukces plastyczny Oli w tym roku.

Gratulujemy inwencji twórczej i życzymy w przyszłości również realizacji swoich planów oraz marzeń!

Dziękujemy za współpracę Rodzicom i Opiekunowi.Dyrektor Szkoły
Dorota KiliańskaWyróżnienie dla Wojciecha Kwietnia w konkursie plastycznym "Dziękujemy Tym, co pomagają innym" 

Wojtuś Kwiecień, uczeń naszej szkoły zdobył wyróżnienie w konkursie plastycznym na temat „Dziękujemy Tym, co pomagają innym”. Sześciolatek wykonał bardzo ciekawą i wymowną, pracę plastyczną .   

Konkurs zorganizowany został przez Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli i Hutę Stalowa Wola S.A. Zadaniem konkursowym było przygotowanie pracy plastycznej, która będzie podziękowaniem służbom medycznym, które są na pierwszej linii walki z koronawirusem. 

Konkurs był formą włączenia się w ogólnopolską akcję #ZostanWDomu, której celem było aktywne spędzenie czasu w domu podczas zalecanej izolacji ze względu na ogłoszony stan epidemii koronawirusa w Polsce. Ponadto zadaniem konkursu było pobudzenie kreatywności i postawy prospołecznej u dzieci i dorosłych poprzez ekspresję twórczą.

Prace zgłoszone na konkurs wykonane zostały różnymi technikami i prezentują indywidualne podejście do tematu konkursu. Wszystkie mają jeden wspólny mianownik – okazanie wdzięczności służbom medycznym za ich trud i ciężką pracę.

Mobirise


W kategorii I - dzieci do lat 8:
I miejsce: Aleksander Geraszek lat 8
Wyróżnienie:
• Kaja Czajka lat 6
• Wojciech Kwiecień lat 7
• Anna Głasek lat 8

Kryteria oceniania w konkursie
• poprawność merytoryczna,
• oryginalność,
• pomysłowość,
• estetyka.
Wszystkie prace konkursowe zostały opublikowane na profilu facebookowym
Miejskiego Domu Kultury 2 maja br.

Wojciech, jesteśmy z ciebie dumni !
Gratulujemy zwycięzcy i życzymy dalszych sukcesów. 

Milena Twarogowska wśród uczestników
Ogólnopolskiego Ulicznego Biegu Niepodległości

11.11.2019 Stalowa Wola

Dnia 11 listopada 2019r. w Stalowej Woli już po raz 27 zorganizowany został Ogólnopolski Uliczny Bieg Niepodległości. Celem wydarzenia było przede wszystkim uczczenie rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz upowszechnianie sportu wśród dzieci ,młodzieży i dorosłych.
Na starcie biegu stanęło 270 osób w różnym wieku. Naszą szkołę reprezentowała uczennica klasy III Milena Twarogowska, która na dystansie 400m zajęła V miejsce.
Uczennica z rąk organizatora otrzymała pamiątkowy dyplom.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Dziękujemy Panu Józefowi Twarogowskiemu za wykonanie zdjęć z zawodów lekkoatletycznych. 

Świątecznie po angielsku

         Już po raz drugi w tym roku szkolnym utalentowani uczniowie naszej szkoły gościli w murach  Szkoły Podstawowej w Zawierzbiu. Tym razem pięć dziewcząt brało udział w I Międzyszkolnym
Konkursie Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych w Języku Angielskim, który odbył się 24 stycznia.

Wszystkie uczestniczki zaprezentowały się wyśmienicie i mimo dużej konkurencji odniosły ogromny sukces, zdobywając wysokie lokaty w poszczególnych kategoriach.

W kategorii klas I-III, Maja Mroczek z kl. III zajęła I miejsce brawurowo wykonując piosenkę „Rudolph, the Red-Nosed Reindeer”, natomiast Maja Bidas z kl. II wyśpiewała III miejsce z piosenką „Santa Claus is coming to town”.
Druga kategoria to klasy IV-VI. Tu także sukces, bowiem Julia Lipiec z kl. VIb zdobyła wyróżnienie, wykonując piosenkę „Let it snow”. W tej kategorii wystąpiła również Kaja Rogowska z kl. V, wspaniale prezentując utwór „Merry Christmas everyone”.
Ostatnią kategorię stanowiły klasy VII-VIII. Nasza uczennica – Patrycja Kwiecień zaprezentowała piosenkę „Rocking around the Christmas tree” i wywalczyła III miejsce.

Dziewczęta przygotowywały panie Justyna Boś, Marzena Świątańska i Ewa Krzemińska.
Konkurs był dla uczennic szansą zaprezentowania swoich umiejętności wokalnych i językowych
szerszej publiczności, ale także okazją do zawarcia nowych znajomości i spędzenia czasu w miłej, przyjaznej atmosferze. Czekamy z niecierpliwością na drugą edycję konkursu!! 

Sukcesy sportowe w I semestrze roku szkolnego 2019/2020


„Matematyczny wszechświat” w myślach pierwszoklasistów

 Uczniowie klasy I w 100% brali udział w eliminacjach klasowych do ogólnopolskiego
konkursu matematyczno-plastycznego „Matematyczny wszechświat”
organizowanego przez Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki z siedzibą w Bielsku-Białej.

Celem konkursu było:
-popularyzacja matematyki.
-propagowanie i rozwijanie aktywności artystycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym
-rozbudzanie twórczej inwencji dziecka oraz kształtowanie samodzielnego i kreatywnego myślenia,
-rozwijanie umiejętności prezentowania własnych obserwacji i przemyśleń.

Zadaniem dziecka było wykonanie własnoręcznie pracy plastycznej w dowolnej technice.

Wśród nagrodzonych znalazły się prace Amelki Szelugi, Oliwki Zakrzewskiej, Igusi Szczurek
oraz Frania Sadowskiego.

Miłą niespodzianką był również wybór najlepszej pracy Igusi Szczurek w eliminacjach szkolnych
w kategorii klas I-IV, która będzie prezentowała naszą szkołę w eliminacjach ogólnopolskich.
Wszystkim uczniom klasy I serdecznie dziękuję za udział w konkursie, a za Igusię wszyscy trzymamy kciuki i życzymy powodzenia w finale ogólnopolskim.


Wychowawca Marta Socha 

Wyróżnienie dla zespołu ,,Obrazowskie Nutki’’
na I Konkursie Kolęd i Pastorałek ,,Sandomierska Gwiazdka’’

Dnia 16.12.2019r. Katolicka Szkoła Podstawowa i Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej było organizatorem konkursu Kolęd i Pastorałek "Sandomierska Gwiazdka’’. Wśród wykonawców nie zabrakło uczniów z naszej szkoły: Maja Mroczek z klasy III zaśpiewała cudowną kolędę ,,Wśród nocnej ciszy’’ zaś Jakub Wojtas z klasy II wykonał przejmującą kolędę ,,Bosy Pastuszek’’. Zespół "Obrazowskie Nutki’’ w składzie Maja Ziółek, Iga Szczurek ,Ksawery Stefaniak ,Oliwier Gręda, Emilia Nowak, Julia Stępień wykonały żywiołową kolędę "Gore gwiazda Jezusowi’’ za którą otrzymały wyróżnienie oraz nagrodę publiczności.
Uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.
Do występu uczniów przygotowywały wychowawcy klas: Barbara Bańkowska, Marta Socha, Marzanna Kolasińska.

Dziękujemy Panu Wiesławowi Stępniowi za wykonanie zdjęć
oraz rodzicom uczniów za przygotowanie przepięknych strojów.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nowym 2020 roku.
Zachęcamy do zapoznania się z artykułem Radia Leliwa:
http://leliwa.pl/sandomierz-i-konkurs-koled-i-pastoralek-sandomierska-gwiazdka/ 


Zapraszamy do obejrzenia filmu I Konkurs Kolęd i Pastorałek ,,Sandomierska Gwiazdka

Olimpiada Wiedzy Liturgicznej

Dnia 11 grudnia 2019 r. uczniowie kl. VIII Szkoły Podstawowej w Obrazowie Michał Rugieł
i Mateusz Rewera wzięli udział w Finale Diecezjalnym Olimpiady Wiedzy Liturgicznej.
W tym roku tematem przewodnim był sakrament Eucharystii. Dziękujemy ks. Łukaszowi Turzyńskiemu, za przygotowanie uczniów, którym życzymy dalszych sukcesów. 

Drużyna z Obrazowa w wojewódzkim finale
 konkursu „BEZPIECZEŃSTWO NA 5”

15 listopada 2019r. w Kielcach odbyła się XIII edycja Olimpiady Bezpieczeństwa, która jest
finałem wojewódzkiego konkursu profilaktyczno-edukacyjnego „Bezpieczeństwo na 5”.
W zmaganiach wzięło udział 14 najlepszych drużyn ze szkół z całego województwa świętokrzyskiego, a wśród nich drużyna z Obrazowa: Lena Kwiecień, Kaja Rogowska i Krzysztof Wójcik,
którzy reprezentowali powiat sandomierski.

W finale rozegrane zostały liczne konkurencje, w czasie których zawodnicy musieli się wykazać szeroką wiedzą i licznymi umiejętnościami z zakresu zasad bezpieczeństwa podczas prac polowych oraz przepisów ruchu drogowego, z jazdy po rowerowym torze przeszkód.
Ponadto zawodnicy udowadniali również, że potrafią udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej
oraz odszukać zaginione przedmioty w zadymionym pomieszczeniu. Dodatkowo komisja oceniała wykonane wcześniej prace profilaktyczne na temat bezpieczeństwa w szkole oraz prace plastyczne, którym przewodniczyło hasło: „100 –lat Policji”.

Wraz z drużyną pojechali uczniowie klasy V i IV, którzy dopingowali zawodnikom oraz przedstawiali swój występ artystyczny.

Wszystkie konkurencje zostały rozdzielone pokazami fitness zawodniczek Klubu Black&White
z Ostrowca Świętokrzyskiego, pokazem „mody odblaskowej” oraz tresury policyjnych psów służbowych. Uczestnicy mieli również możliwość zwiedzania profilaktycznych stoisk
przygotowanych przez współorganizatorów oraz zaproszone podmioty.
Na koniec Olimpiady wszystkim drużynom wręczono dyplomy i nagrody. Uczniowie z naszej szkoły znaleźli się zaraz za podium.

Gratulujemy zarówno zawodnikom, którzy potwierdzili wysoki poziom swojego przygotowania, jak i kibicom atrakcyjnego występu!

Drużynę zawodników przygotowywała p. Marzanna Bączkowska, zaś drużynę kibiców

p .Ewa Krzemińska i p. Marzena Świątańska. 

Iga Szczurek z klasy 1 laureatką ogólnopolskiego
konkursu plastycznego pn. „Odpoczywaj na wsi”
na szczeblu wojewódzkim!

Uczennica klasy 1 Iga Szczurek została laureatką konkursu plastycznego szczebla wojewódzkiego pn. ”Odpoczywaj na wsi”.
Spośród 40 prac z 13 szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego praca naszej uczennicy została doceniona przez Wojewódzką Komisję Konkursową Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach i zgodnie z regulaminem została przesłana do organizatora konkursu – Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie.
W dniu 5 .11.2019r. odbyło się podsumowanie konkursu.

Z rąk dyrektora ŚODR w Modliszewicach Igusia otrzymała dyplom i nagrody rzeczowe.
Gratulacje dla Igusi i jej rodziców składa wychowawca Marta Socha, koleżanki i koledzy z klasy 1  

Sukces za sukcesem!
Wyróżnienie dla uczennic z klasy III w Finale Wojewódzkim Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2019 ,,Zdrowe Nutki’’

Kielce 29.10.2019 

Dnia 29.10.2019r w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbył się Finał Etapu Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2019 ,,Zdrowe Nutki’’.
W części konkursowej udział wzięło 11 reprezentacji szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego. Zespół wokalno – muzyczny klasy III zdobył wyróżnienie.
Brawo! Życzymy dalszych sukcesów!
Dziękujemy rodzicom dzieci za przygotowanie przepięknych strojów do występu.
Pani Monice Stępień za wykonanie zdjęć z konkursu.
Wychowawca klasy Marzanna Kolasińska 

 Drużyna z Obrazowa najlepsza w powiecie w konkursie

„BEZPIECZEŃSTWO NA PIĄTKĘ” 

W dniu 4 listopada 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Sandomierzu odbył się XIII powiatowy etap konkursu „Bezpieczeństwo na Piątkę”. Do konkursu przystąpiło 7 trzyosobowych drużyn z piątych klas szkół podstawowych powiatu sandomierskiego.
Naszą szkołę reprezentowali: Lena Kwiecień, Kaja Rogowska i Krzysztof Wójcik.

Rywalizacja rozpoczęła się od przystąpienia do testu wiedzy dotyczącego bezpieczeństwa osobistego, komunikacyjnego oraz bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym.
Kolejnym elementem konkursu był praktyczny test, sprawdzający wiedzę z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej przeprowadzony przez grupę medyczną PCK. Na koniec uczniowie zaprezentowali prace plastyczne „100- lecie Polskiej Policji- zawsze na straży bezpieczeństwa”.

Po kilkugodzinnej rywalizacji wyłoniono zwycięzców. Pierwsze miejsce zajęła drużyna z naszej szkoły, która będzie reprezentowała powiat sandomierski w wojewódzkim finale w Kielcach.
Do konkursu uczniów przygotowywała p. Marzanna Bączkowska.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

Piosenka o zdrowiu króluje w Obrazowie
– I miejsce dla uczennic z klasy III, II miejsce dla uczennic
z klasy I w eliminacjach powiatowych Festiwalu Piosenki
o Zdrowiu 2019 ,,Zdrowe Nutki’’  

25 października 2019 w Publicznej Szkole Podstawowej w Obrazowie odbył się Finał Etapu Powiatowego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2019 „Zdrowe Nutki”. Celem konkursu było zainteresowanie dzieci i ich opiekunów tematyką zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem zdrowego żywienia i aktywności fizycznej, zainspirowanie uczestników do poszukiwań treści prozdrowotnych
i nowych form wyrazu, aktywizacja środowisk szkolnych w zakresie działań prozdrowotnych. Tematyka utworów wokalno – muzycznych dotyczyła szeroko rozumianego zdrowia,
a w szczególności zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania oraz aktywności fizycznej.

Organizatorem konkursu było Polskie Towarzystwo Higieniczne, Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Kielcach oraz Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Sandomierzu. Komisja oceniała utwory wg kryteriów zgodnych z regulaminem tj: treści prozdrowotne, umiejętności wokalne oraz walory artystyczne.

Po wysłuchaniu uczestników konkursu komisja zdecydowała przyznać:
I miejsce klasa III piosenka ,,Za zdrowiem krok’’ opiekun Marzanna Kolasińska
II miejsce klasa II piosenka ,,Będziesz zdrowie swoje szanowała’’ opiekun Marta Socha, Małgorzata Podlesińska


Uczniowie i nauczyciele otrzymali pamiątkowe dyplomy i podziękowania, a także nagrody rzeczowe. Zespół wokalno-taneczny klasy III w składzie: Borycka Patrycja, Czyż Julia, Mroczek Maja, Nietsche Oliwia, Nowak Emilia, Rugieł Anna, Stępień Julia, Szczurek Lena, Twarogowska Milena
i Krzysztof Klimont przygotowany przez p. Marzannę Kolasińską będzie reprezentował powiat sandomierski podczas wojewódzkiego finału Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2019.

II miejsce w powiecie sandomierskim dla grupy uczennic klasy I
w Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2019”Zdrowe Nutki”

Uczennice klasy 1 zdobyły II miejsce w powiecie sandomierskim w Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2019 ”Zdrowe Nutki” organizowanym przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Sandomierzu.
Grupa dziewcząt wspólnie z wychowawczynią opracowała piosenkę o zdrowiu pt. ”Będziesz zdrowie szanowała”.

Sam refren był bardzo wymowny:
Mama, mama ,mama ostrzegała
Będziesz sama, sama, zdrowie swoje szanowała
Kiedy zdrowie zajrzy wszędzie
To choroba znowu nie przybędzie


Dziewczynki wystąpiły w składzie:
Krawiec Dominika, Młot Anna, Stanek Lena, Szczurek Iga, Szeluga Amelia, Wojtas Weronika, Zakrzewska Oliwia, Ziółek Maja, Zybała Weronika.
Za występ artystyczny otrzymały nagrody w postaci kółek ringo, kredek, piłeczek oraz badmintona ,za które serdecznie dziękujemy.

Opiekunami grupy były Panie :Marta Socha i Małgorzata Podlesińska,
które składają gratulacje młodym artystkom! 

Pani  Dorota Kiliańska uhonorowana nagrodą Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Obrazowie

Pani Dorota Kiliańska uhonorowana nagrodą

Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach

W dniu 11 października 2019 r. w sali koncertowej w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach odbyła się wojewódzka uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Organizatorami tego doniosłego wydarzenia byli Wojewoda Świętokrzyski oraz Świętokrzyski Kurator Oświaty. 

Podczas obchodów uhonorowano Dyrektora naszej szkoły Panią Dorotę Kiliańską nagrodą Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Pani  Dorota Kiliańska uhonorowana nagrodą Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach

Uroczystość uświetnił występ artystyczny uczniów Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach, który stanowił piękną dedykację muzyczną dla wszystkich odznaczonych i nagrodzonych. Nauczycielom za pracę dziękował Pan Krzysztof Słoń – Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Pani Agata Wojtyszek – Wojewoda Świętokrzyski, Pan Marcin Różycki – Zastępca Prezydenta Miasta Kielce oraz Pan Kazimierz Mądzik – Świętokrzyski Kurator Oświaty.

Rada Pedagogiczna Publicznej Szkoły Podstawowej w Obrazowie, Uczniowie
i Rodzice również składają Pani Dyrektor Dorocie Kiliańskiej wyrazy podziękowania za trud włożony w edukację dzieci i młodzieży, za codzienną motywację do pracy
i nauki, za cierpliwość i wyrozumiałość. Dziękujemy!
Gratulacje dla Julii Stępień

Kielce 17.10.2019

Dnia 17 października 2019 r. w Świętokrzyskim Urzędzie wojewódzkim w Kielcach odbył się 
Wielki Finał Konkursu Fotograficznego w ramach projektu Wojewody Świętokrzyskiego Świętokrzyskie dla Europy. Celem konkursu było kształtowanie właściwej postawy patriotycznej,
wzrost zainteresowania wydarzeniami historycznymi oraz wzbudzanie w mieszkańcach
Ziemi Świętokrzyskiej zainteresowania w obszarze nowoczesnych technologii poprzez
ciekawą prezentację miejsc, postaci i wydarzeń z historii kraju i regionu.
Wśród nagrodzonych uczestników konkursu znalazła się Julia Stępień z klasy III.
Uczennica z rąk wojewody Agaty Wojtyszek otrzymała nagrodę rzeczową oraz pamiątkowy dyplom.

Julii życzymy dalszych sukcesów !
Opiekun: Marzanna Kolasińska
Zdjęcia podczas uroczystości rozdania nagród wykonała fot .P. Monika Stępień 

Sukces Mileny Twarogowskiej w biegach dziecięco-młodzieżowych podczas XX Europejskiego Święta Jabłka

W sobotę , 7 września 2019r,odbyły się biegi dziecięco – młodzieżowe w Obrazowie z okazji XX Europejskiego Święta Jabłka. Sukces osiągnęła Milena Twarogowska zdobywając III miejsce na dystansie 300 metrów w kategorii dziewcząt rocznik 2010/2009 .W nagrodę uczennica otrzymała puchar, dyplom oraz nagrodę rzeczową które wręczył m.in. Wójt Gminy Obrazów Pan Krzysztof Tworek.

Gratulacje dla Mileny oraz dla wszystkich uczniów klasy III biorących udział w biegach za godne reprezentowanie naszej szkoły.
Wychowawca klasy III Marzanna Kolasińska 

Uczniowie klasy I zdobywają pierwsze sukcesy
Weronika Wojtas III miejsce w biegach dziecięco-młodzieżowych
w Obrazowie podczas XX Europejskiego Święta Jabłka

W sobotę, 7 września 2019 r., odbyły się po raz 5. biegi dziecięco-młodzieżowe w Obrazowie
z okazji XX Europejskiego Święta Jabłka.
Z klasy I naszej szkoły brali udział: Kamil Sokołowski, Weronika Zybała, Bartłomiej Nagórny,
Weronika Wojtas, Anna Młot, Oliwia Zakrzewska, Iga Szczurek, Dominika Krawiec, Emil Stopa.

Sukces osiągnęła Weronika Wojtas zdobywając III miejsce na dystansie 300 metrów  
w kategorii dziewcząt rocznik 2011/2012. W nagrodę otrzymała puchar, dyplom i nagrodę rzeczową, które wręczył m. in. Wójt Gminy Obrazów Pan Krzysztof Tworek.

Serdeczne gratulacje dla Weroniki, a pozostałym uczniom klasy I dziękuję za wspaniałą rywalizację i godne reprezentowanie naszej szkoły.

                                                                                                                  Wychowawca klasy I Marta Socha

Eliminacje klasowe pierwszoklasistów w konkursie plastycznym
o zasięgu ogólnopolskim ”Drogi Przyszłości” organizowanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

A droga wiedzie w przód i w przód
Choć zaczęła się tuż za progiem –
I w dal przede mną mknie na wschód,
A ja wciąż za nią – tak jak mogę…
Skorymi stopy za nią w ślad
– Aż w szerszą się rozpłynie drogę,
Gdzie strumień licznych dróg już wpadł…
A potem dokąd? – rzec nie mogę.

J.R.R. Tolkien (z książki: Władca Pierścieni)

Uczniowie klasy 1 przystąpili do konkursu plastycznego o zasięgu ogólnopolskim „Drogi Przyszłości”.
Celem konkursu było:
1) zachęcenie uczniów i nauczycieli do czynnego zainteresowania się tematem dróg w Polsce;
2) popularyzowanie wiedzy o sektorze drogownictwa oraz jego roli w procesie rozwoju kraju;
3) uczczenie jubileuszu 200 lat Centralnej Administracji Drogowej;
4) rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży;
5) inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki, poszerzenie wiedzy w zakresie różnych technik plastycznych.

Konkurs polegał na przygotowaniu pracy plastycznej o tematyce obejmującej wyobrażenia
o drogach w przyszłości, bezpieczeństwie na drogach, oznakowania dróg oraz podróżowania nimi.

Wśród pierwszoklasistów trudu stworzenia pracy podjęli się:

1. Nagórny Bartuś
2. Sadowski Franiu
3. Skubida Jasiu
4. Sokołowski Kamilek
5. Wojtas Weronisia
6. Zybała Weronisia

Do etapu wojewódzkiego została wytypowana praca Jasia Skubidy. Gratulacje!
Gratuluję również wszystkim dzieciom ciekawych pomysłów na pracę konkursową. 
Wychowawca klasy Marta Socha

Julia Stępień – w fotografii najlepsza w powiecie
i Weronika Zybała wyróżniona 

10 października 2019r w ZSTiB w Sandomierzu odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu ,,Sandomierszczyzna – Moja Mała Ojczyzna’’Sandomierz - tu przeszłość z teraźniejszością się splata’’ oraz wręczenie nagród najlepszym uczniom - znawcom tajników plastyki i fotografii. Na konkurs nadesłano 126 prac plastycznych i fotograficznych.
Rangę konkursu podkreśla fakt, że w gronie osób oceniających prace byli sandomierscy artyści.

W kategorii klasy I – III szkoła podstawowa
Julia Stępień z klasy III zajęła I miejsce, Zybała Weronika z klasy I otrzymała wyróżnienie.


Wręczenie nagród i wyróżnień poprzedziły występy młodzieży, która przypomniała,
że Sandomierz to historia Haliny Krępianki, która jak głosi legenda ocaliła Sandomierz przed Tatarami.
Nawiązując do współczesnego Sandomierza z uczestnikami spotkania powitał się ksiądz detektyw Ojciec Mateusz. Z rąk organizatorów uczennice otrzymały pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.

                                                Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Zdjęcia podczas uroczystości rozdania nagród wykonał fot .P. Wiesław Stępień. 

SUKCESY KLASY II w biegach dziecięco-młodzieżowych
podczas XX Europejskiego Święta Jabłka

7 września 2019r. uczniowie klasy drugiej licznie wzięli udział w biegach dziecięco-młodzieżowych
z okazji Europejskiego Święta Jabłka. Na dystansie 300 metrów rocznik 2011/2012.

W kategorii dziewcząt, sukcesy osiągnęły:
Diana Wójtowicz - I miejsce
Emilia Cichoń - II miejsce

W kategorii chłopców, sukcesy osiągnęli:
Szymon Strugała - II miejsce
Jakub Piętowski - III miejsce

W nagrodę uczniowie otrzymali: puchary, medale, dyplomy i nagrody rzeczowe, które wręczył im m. in. Wójt Gminy Obrazów Pan Krzysztof Tworek.

Gratulacje dla tak licznej grupy zwycięzców, a dla wszystkich uczniów klasy II, biorących udział w biegach serdeczne podziękowanie za godne reprezentowanie naszej szkoły.
Wychowawca klasy II  Barbara Bańkowska 

V Dziecięco-Młodzieżowe Obrazowskie Biegi Przełajowe


Rok szkolny 2019/2020

Grzegorz Świątański - najlepszy w województwie !

W niedzielę 30 czerwca 2019 r. w Szkole Podstawowej w Ossolinie
podczas VIII Pikniku Rycerskiego odbył się finał Wojewódzkiego Konkursu Pięknego Czytania, który w bieżącym roku przebiegał pod hasłem „Napoleon polskiej prozy”.
W kategorii klasy VII, VIII i klasy gimnazjalne jedynym laureatem i zwycięzcą został
Grzegorz Świątański uczeń klasy VII naszej podstawówki.

Grzegorz zgodnie z regulaminem zaprezentował fragment książki J.I. Kraszewskiego.
Tekst zaczerpnięty z powieści pt. „Kordecki” został przeczytany w sposób niebanalny, czym uczeń urzekł jury oraz zgromadzoną widownię. Dyplom i nagrody wręczył Grzegorzowi znakomity polski aktor Andrzej Seweryn, gość honorowy pikniku i jednocześnie przewodniczący jury.
Nieco wcześniej Andrzej Seweryn za doskonałe role zagrane m.in. w „Zemście” ,
„Ogniem i mieczem” otrzymał od przedstawicieli władz Gminy Klimontów „Kryształowe Berło”.

Gratulujemy Grzegorzowi znakomitej prezentacji i aktorskiego talentu, gratulujemy również rodzicom Grzesia państwu Marzenie i Piotrowi Świątańskim oraz opiekunowi merytorycznemu, nauczycielce języka polskiego mgr Annie Chuchnowskiej.

Grzegorzowi życzymy dalszych sukcesów.

Natalia Trznadel - w ortografii najlepsza w powiecie 

12 czerwca 2019 r. w Sandomierzu odbyło się uroczyste podsumowanie II Powiatowego Konkursu Ortograficznego oraz wręczenie nagród najlepszym uczniom - znawcom tajników polskiej ortografii. Do końca nie było wiadomo, kto zwyciężył, kto najlepiej napisał dyktando w dniu 28 maja.
Po cichu wierzyliśmy, że może dwie uczennice naszej szkoły zdobędą czołowe lokaty.
Pani dyrektor Dorota Kiliańska, która reprezentowała szkołę na tej uroczystości, miała przyjemność usłyszeć, że Aleksandra Stępień z kl. VI otrzymała wyróżnienie, natomiast Natalia Trznadel z VII zajęła I miejsce i uzyskała tytuł laureata. Uczennice nie mogły osobiście odebrać nagród, bowiem w tym dniu uczestniczyły w wycieczce do Wrocławia.

Gratulujemy Natalii i Oli, ich rodzicom oraz nauczycielkom języka polskiego.
Natalię przygotowywała mgr Anna Chuchnowska, a Olę mgr Agnieszka Stasiak -Wiórkiewicz.
Funkcję koordynatora gminnego tego konkursu pełniła p. A. Chuchnowska.
Zdjęcia w galerii wykonano w dniu eliminacji powiatowych,
a także podczas uroczystości rozdania nagród (fot. P. Wiesław Stępień).


Matematyczne sukcesy uczniów z klas IV- VIII

Jak co roku w marcu, uczniowie szkół w różnych krajach mają szansę zmierzyć się w rywalizacji matematycznej w Międzynarodowym Konkursie „ Kangur Matematyczny”.

Miło nam donieść, że dwójka naszych uczniów:
Aleksandra Stępień z klasy VI i Kewin Wojtas z klasy VII zdobyli wyróżnienia.
Ponadto Aleksandra Stępień zajęła V miejsce w Powiatowym Konkursie „Mistrz Rachunku 2019”.

Do konkursu uczniów przygotowywała p. Marzanna Bączkowska.
Uczniom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

Wojewódzkie Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju BRD
z udziałem uczniów z Obrazowa

15 maja zwycięskie drużyny z Publicznej Szkoły w Obrazowie wzięły udział w eliminacjach powiatowych w Sandomierzu. Uczniowie drużyny młodszych uczestników w składzie:

Nela Piętowska , Gabriela Szydłowska, Bartłomiej Skubisa i Dawid Ziółek zajęli II miejsce,
natomiast starsza grupa: Aleksandra Bidas, Jakub Wilczewski i Tomasz Płaza zajęła I miejsce
i tym samym reprezentowali oni powiat sandomierski w eliminacjach wojewódzkich.


Warto nadmienić, że to już po raz czwarty z rzędu drużyna ta okazała się najlepszą w powiecie.
W województwie uczniowie uzyskali szósty wynik w rywalizacji między drużynowej.

Uczniów do turnieju przygotowywała p. Marzanna Bączkowska. 

Uczennica klasy trzeciej Lena Orszulak
zwyciężczynią konkursu literackiego

Lena Orszulak, uczennica klasy III, opiekun pani Małgorzata Podlesińska, została zwyciężczynią Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Moja Bajka z Bratkiem”.
Młoda autorka bajki pt: „O tym, jak być prawdziwym przyjacielem” zaskoczyła wszystkich swoimi umiejętnościami pisarskimi. Bajka Leny zostanie opublikowana w Dziecięcej Księdze Bajek Bratka wraz
z podaniem dziecięcej autorki opowiadania. Z niecierpliwością czekamy na publikację książki, która ma ukazać się na początku przyszłego roku szkolnego. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!Maja Mroczek- Laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Olimpusek z języka angielskiego

Uczennica klasy drugiej Maja Mroczek została laureatem Ogólnopolskiej Olimpiady
,,Olimpusek’’ z języka angielskiego
skierowanej do uczniów edukacji wczesnoszkolnej.
Opiekun: Marzena Świątańska
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

Sukces Piotra Chuchnowskiego w konkursie plastycznym ,,100 lat sandomierskiej Policji’’ 

Uczeń klasy II Piotr Chuchnowski zdobył II miejsce w konkursie plastycznym
,,100 lat sandomierskiej Policji‘’ 
zorganizowanego przez Komendę Powiatową Policji
w Sandomierzu. Celem konkursu było propagowanie historii sandomierskiej Policji.
Inspirowanie środowiska szkolnego do działań w zakresie szeroko rozumianej profilaktyki
oraz kształtowanie odpowiedzialności w zachowaniu dzieci i młodzieży.
W nagrodę uczeń otrzymał pamiątkowy dyplom i upominki.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Opiekun ucznia: Marzanna Kolasińska 

Emil Wojtas – Laureat Ogólnopolskiej Olimpiady OLIMPUSEK
z matematyki

Uczeń klasy pierwszej Emil Wojtas został Laureatem Ogólnopolskiej Olimpiady OLIMPUSEK z matematyki skierowanej do uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Opiekun – Barbara Bańkowska

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w kolejnych edycjach olimpiad OLIMPUSEK. 

Sukces Leny Szczurek w konkursie plastycznym

Kielce 3.06.2019 

Uczennica klasy II Lena Szczurek otrzymała wyróżnienie na szczeblu etapu wojewódzkiego IX Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci
,,Bezpiecznie na wsi mamy – maszyna pracuje, a dziecko obserwuje’’, organizowanego przez KRUS oddział regionalny w Kielcach.
Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych
z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą
na terenie gospodarstwa rolnego, popularyzowanie wykazu czynności
szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.
Opiekun uczennicy: P. Marzanna Kolasińska.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

Sukcesy przedszkolaków i uczniów klas I-III w powiatowym konkursie plastycznym  "W zdrowym ciele zdrowy duch”

W dniu 5 czerwca 2019r. z rąk dyrektora I LO Collegium Gostomianum w Sandomierzu
Pana Krzysztofa Zielińskiego uczniowie naszej szkoły odebrali nagrody za wykonanie prac plastycznych na temat „W zdrowym ciele zdrowy duch”.

Nagrodzonymi zostali:
Weronika Zybała ucz.kl.06 zdobyła wyróżnienie, opiekun Marta Socha
Emilia Winiarska kl.I zdobyła III miejsce ,opiekun Barbara Bańkowska
Julia Stępień kl.II zdobyła III miejsce, opiekun Marzanna Kolasińska
Julia Czyż kl.II zdobyła wyróżnienie ,opiekun Marzanna Kolasińska
Paweł Nagórny ucz.kl.III zdobył III miejsce ,opiekun Małgorzata Podlesińska

Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe podczas
XXII Międzyszkolnej Sesji Ekologicznej „Żyj Zdrowo” w I LO w Sandomierzu.

Gratulujemy dzieciom i życzymy rodzicom satysfakcji ze swoich zdolnych pociech. 

Gratulacje dla Marty

W wiosennej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Przedmiotowego PANDA z języka polskiego wzięło udział sześcioro uczestników: Marta Szczerowoda, Julia Lebida, Aleksandra Stępień z klasy VI
oraz Lucyna Dudek, Oliwia Forc i Błażej Szczudło – z klasy VIII.

Test konkursowy z wiedzy o literaturze oraz nauce o języku najlepiej rozwiązała Marta Szczerowoda, która uzyskała 3 miejsce w swojej kategorii wiekowej oraz tytuł laureatki konkursu. Gratulujemy!
(Agnieszka Stasiak-Wiórkiewicz)


Nagrodę Kuratora Oświaty w Kielcach otrzymała Katarzyna Dereń uczennica trzeciej klasy Publicznego Gimnazjum w Obrazowie, 
w konkursie plastycznym „Poślizg z alkoholem” – Edycja 2019.

Organizatorem kolejnej edycji był Świętokrzyski Klub Abstynencki „RAJ”.
Uczennicę przygotowała do konkursu Dyrektor Szkoły
– Pani Dorota Kiliańska.                  

Gratulujemy sukcesu Kasi i opiekunowi !

Mobirise

Dekanalny Drużynowy Etap Diecezjalnego Konkursu Wiedzy
o św. Janie Pawle II „…wy nie możecie przegrać miłości!”


W czwartek 23 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej w Obrazowie odbył się Dekanalny Etap Diecezjalnego Drużynowy Konkursu Wiedzy o św. Janie Pawle II „…wy nie możecie przegrać miłości!” pod honorowym patronatem J. E. ks. bpa Krzysztofa Nitkiewicza.

Do rywalizacji przystąpiły drużyny ze szkół w Obrazowie i Kleczanowie. Uczestnicy wykazali się ogromną wiedzą.  Do finałowego etapu awansowała drużyna z Obrazowa.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu oraz opiekunom p. Joannie Kos z Kleczanowa
i ks. Łukaszowi Turzyńskiemu - dekanalnemu Duszpasterzowi Dzieci i Młodzieży, który czuwał
nad przebiegiem konkursu. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe nagrody i dyplomy.

Mobirise

Konkurs plastyczny pod hasłem „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje, a dziecko obserwuje” został rozstrzygnięty

Głównym organizatorem konkursu była Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Sandomierzu.

Celem konkursu było promowanie wśród uczniów pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego, związanego z obecnością maszyn i urządzeń rolniczych. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu pracy plastycznej, w dowolnej technice, ilustrującej hasło konkursowe.

Dnia 29.05.2019r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Obrazowie odbyło się spotkanie
z przedstawicielami KRUSU z Sandomierza i panią dyrektor szkoły Dorotą Kiliańską,
które miało na celu wręczenie dyplomów i nagród rzeczowych dla laureatów konkursu
oraz dyplomów dla dzieci za udział w konkursie.

Laureatami IX powiatowego Konkursu Plastycznego dla Dzieci zostały:

I miejsce - Lena Szczurek klasa II opiekun Marzanna Kolasińska
II miejsce - Magdalena Kwiatkowska klasa I opiekun Barbara Bańkowska

Dzieci i uczniowie biorący udział w konkursie:

Oddział przedszkolny 0/6 - opiekun Marta Socha
Emil Stopa
Klasa I - opiekun Barbara Bańkowska
Maja Bidas
Emilia Cichoń
Emilia Winiarska
Diana Wójtowicz

Klasa II - opiekun Marzanna Kolasińska
Maja Mroczek
Krzysztof Klimont
Julia Stępień
Piotr Chuchnowski


 Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

Szkolny festiwal filmów o ochronie środowiska


IX Sandomierskie Biegi „ Kwitnących Sadów”

W dniu 11 maja 2019r na bulwarze nadwiślańskim w Sandomierzu odbyły się biegi
dziecięco - młodzieżowe, w których uczestniczyła reprezentacja SP Obrazów.

Bardzo dobrze zaprezentowała się Milena Twarogowska z klasy II, która zajęła II miejsce
w biegu na 200m, a także Staś Piętowski z klasy III w biegu na 400m zajmując III miejsce.
W nagrodę wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale, a biegacze z miejsc I-III nagrody rzeczowe.

Serdecznie gratulujemy naszym sportowcom udanego występu!

W zawodach udział wzięli także: Kacper Rogowski, Kaja Rogowska, Nela Piętowska, Karolina Dzieciuch i Natalia Marzec.

Dziękujemy rodzicom za zaangażowanie podczas zawodów: paniom Katarzynie Rogowskiej
i Małgorzacie Piętowskiej oraz panu Józefowi Twarogowskiemu. 

Mobirise

Sukces Julii Stępień w konkursie plastycznym – Kielce 15.05.2019r.  

Uczennica klasy II Julia Stępień otrzymała wyróżnienie w konkursie plastycznym, "Impresje plastyczne-utwory Stanisława Moniuszki’’, który był realizowany w ramach Wojewódzkiego Konkursu: Ojczyzno…. Matko Moja Miła!- Stanisław Moniuszko Rycerz Niepodległości.
Konkurs został zorganizowany przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty we współpracy
z Wojewodą Świętokrzyskim.
Na konkurs wpłynęło 54 prace, zgłoszone przez 20 szkół podstawowych z terenu województwa.
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 15 maja 2019 roku w Kielcach.
                             
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

Mobirise

III miejsce dla trzecioklasistów w Turnieju Dziecięcej Piłki Ręcznej!

W czwartek 28 marca 2019 roku uczniowie klasy III PSP w Obrazowie wzięli udział
w Turnieju Półfinałowym Programu Dziecięca Piłka Ręczna 2019, który odbył się
w Hali Widowiskowo- Sportowej MOSIR w Sandomierzu. Organizatorem był Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego i ŚCDN w Kielcach.

Występ naszej drużyny poprzedziły kilku miesięczne przygotowania pod czujnym okiem wychowawczyni pani Małgorzaty Podlesińskiej i nauczyciela wychowania fizycznego w naszej szkole pana Roberta Marca.

Zespół z Obrazowa pokazał spore umiejętności i zajął III miejsce na tym etapie. Zawodnicy walczyli z dużym zaangażowaniem i poświęceniem.
Rozgrywkom towarzyszyły nie tylko olbrzymie emocje, ale atmosfera pozytywnej sportowej rywalizacji i duch dobrej zabawy. Organizatorzy pogratulowali uczestnikom turnieju życząc wielu sukcesów, nie tylko sportowych. Nasi uczniowie zapewniają,
że w przyszłości z przyjemnością będą kontynuować przygodę z piłką ręczną.

                                                                                                                 Gratulujemy sukcesu! 

                  III miejsce drużyny tenisistów z Obrazowa
            podczas Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej
                         w Drużynowym Tenisie Stołowym

Dobrze spisali się sportowcy ze Szkoły Podstawowej w Obrazowie podczas Powiatowych Igrzysk
Młodzieży Szkolnej w Drużynowym Tenisie Stołowym, które odbyły się w Obrazowie.
W rywalizacji chłopców uczestniczyło 13 drużyn chłopców i 8 dziewcząt. Drużyna gospodarzy
w składzie Tomasz Olech i Filip Konefał po zaciętej walce zajęła ostatecznie III miejsce.

                           Organizatorem zawodów był Robert Marzec, a nagrody dla uczestników
                           ufundowała Dyrektor Szkoły Pani Dorota Kiliańska. 
                                                                                                                                                          Gratulujemy! 

Zwycięska drużyna z Obrazowa

W sobotę 23 marca drużyna chłopców ze Szkoły Podstawowej w Obrazowie reprezentowała Gminę Obrazów na XXIV Halowym Turnieju Młodzieży Szkolnej w Piłce Nożnej Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki „Bogoria 2019”.

W zawodach brało udział 8 drużyn. Nasi piłkarze spisali się znakomicie zwyciężając w finale
po rzutach karnych ekipę z Ożarowa.

W nagrodę nasi mistrzowie otrzymali 2 puchary: za zwycięstwo , a także ogromny puchar przechodni, którym będziemy cieszyć oczy przez cały rok.

Tytuł najlepszego bramkarza turnieju przypadł także naszemu zawodnikowi Tomkowi Olechowi.                                                                             Brawo!

Skład drużyny: Jakub Sus (kpt), Tomasz Olech, Jakub Wilczewski , Krzysztof Orawiec,
Jakub Tomala, Paweł Malec, Damian Barbach , Szymon Niezgoda i Krystian Dudek
.

       Gratulujemy cennego zwycięstwa naszym piłkarzom pod opieką trenera Roberta Marca !

     Katarzyna Marzec – nauczycielka wychowania fizycznego

ze Szkoły Podstawowej   w Obrazowie –  została uhonorowana

                brązową odznaką „Za Zasługi dla Sportu”    

20 grudnia 2019r. w Filharmonii Kieleckiej odbyło się „Podsumowanie Roku Sportowego 2018”, podczas którego zostali wyróżnieni najlepsi zawodnicy, szkoleniowcy oraz kluby.

 Katarzyna Marzec – nauczycielka wychowania fizycznego ze Szkoły Podstawowej  w Obrazowie
– jako jedna z 12 osób w województwie - została uhonorowana brązową odznaką
„Za Zasługi dla Sportu”.
  Odznaka ta przyznawana jest przez Ministra Sportu i Turystyki
na wniosek Urzędu Marszałkowskiego trenerom oraz innym osobom wyróżniającym się
szczególną aktywnością  w zakresie sportu, m.in. za wysokie wyniki wychowanków osiągnięte
we współzawodnictwie  w sporcie szkolnym, a także wspieranie sportu.

                                           Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów  !


                                                                                                                                                         Dyrektor Szkoły
                                                                                                                                                         Dorota Kiliańska 

„Wiosna poetycka” z naszymi sukcesami

W tegorocznej „Wiośnie Poetyckiej”, organizowanej rokrocznie przez sandomierskie Collegium Gostomianum, liczną grupę stanowili przedstawiciele naszej szkoły.
Poetyckie spotkanie miało miejsce w słoneczną sobotę 23 marca
w zabytkowej siedzibie I Liceum Ogólnokształcącego.

W zmaganiach recytatorskich wzięli udział: Grzegorz Świątański z kl. VII
(op. Anna Chuchnowska), Lucyna Dudek z kl. VIII (op. Agnieszka Stasiak-Wiórkiewicz) oraz Kacper Zakrzewski z kl. III C (op. Wioletta Pietruszka). Każdy z uczestników prezentował dwa wiersze, w tym jeden związany tematycznie z Sandomierszczyzną.
Wyróżnienie otrzymał Grzegorz Świątański, natomiast tytuł „Osobowość sceniczna” Jury przyznało Lucynie Dudek.

Podczas spotkania rozstrzygnięto także konkurs pn. „Turniej Jednego Wiersza”,
do którego swoje poezje zgłosiły dwie autorki: Oliwia Forc z klasy VIII (op. Agnieszka Stasiak-Wiórkiewicz) oraz Aleksandra Zimnicka z klasy III C (op. Wioletta Pietruszka). Oliwia Forc otrzymała wyróżnienie za swój wiersz pt. „Tylko tu”.

Uczniom gratulujemy efektownych i efektywnych prezentacji swoich talentów!  

             Sukces za sukcesem!  Najlepszy w województwie! 

Grzegorz Świątański z Publicznej Szkoły Podstawowej
w Obrazowie wspaniale recytuje poezję w języku angielskim 

    I miejsce oraz wyróżnienie publiczności w V Międzyszkolnym Konkursie
Poezji Angielskiej w Szkole Podstawowej nr 4 w Sandomierzu

I miejsce w X Świętokrzyskim Konkursie Poezji w Języku Angielskim
w Kielcach (etap wojewódzki)


Grzegorz Świątański z klasy VII z Publicznej Szkoły Podstawowej w Obrazowie zajął I miejsce
w dwóch konkursach poezji angielskiej w Sandomierzu i w Kielcach.
Grzegorz zajął I miejsce i zdobył wyróżnienie publiczności w V Międzyszkolnym Konkursie Poezji Angielskiej w Szkole Podstawowej nr 4 w Sandomierzu,
który odbył się dnia 17 grudnia 2018r.

Następnie odniósł kolejny sukces i również zajął I miejsce w X Świętokrzyskim Konkursie Poezji w Języku Angielskim w dniu 18 grudnia 2018r. w Kielcach.
W konkursie tym rywalizowali uczniowie z województwa świętokrzyskiego.
Celem obu konkursów było nabywanie umiejętności językowych z języka angielskiego, recytatorskich, aktorskich, ale również kształtowania umiejętności autoprezentacji
i wystąpień publicznych.

Grzegorz wspaniale zaprezentował dwa wiersze :
’’Little Red Riding Hood and the Wolf” by Roald Dahl oraz ‘’Excuses, Excuses’’ by Gareth Owen.
Do obu konkursów przygotowywała Grzegorza Pani Marzena Świątańska.

                       Gratulujemy Grzegorzowi zajęcia I miejsca w konkursach
                      oraz wyróżnienia publiczności i życzymy dalszych sukcesów! 

Polonistyczne PINGWIN-ki


Wiedzą w zakresie teorii literatury, nauki o języku oraz znajomości lektur popisali się uczniowie klasy VI oraz VIII.

W Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym PINGWIN (którego wyniki ogłoszono w lutym b.r.) uczennice klasy VI –

Aleksandra Stępień, Marta Szczerowoda i Julia Lebida otrzymały wyróżnienia, natomiast Lucyna Dudek i Błażej Szczudło

(oboje z klasy VIII) uzyskali tytuł laureata konkursu.  Opiekunką konkursu była P. Agnieszka Stasiak-Wiórkiewicz.

II miejsce dla Grzegorza Świątańskiego 
 i wyróżnienie dla Wiktorii Cichoń
w III Wojewódzkim Konkursie Poezji w Języku Niemieckim

Grzegorz Świątański i Wiktoria Cichoń zaprezentowali swoje umiejętności recyctatorskie podczas III Wojewódzkiego Konkursu Poezji w Języku Niemieckim.

Konkurs odbył się w Kielcach w Świętokrzyskim Centrum Doskonaenia Nauczycieli
w Kielcach w dniu 4 lutego 2019r. 
Grzegorz zaprezentował wiersz pod tytułem "Der Zauberlehrling"
aut. Johann Wolfgang von Goethe, którego wykonanie zapewniło mu II miejsce w konkursie,
a Wiktoria otrzymała wyróżnienie za wiersz "Ostern" aut. Joachim Ringelnatz.
Uczniów do konkursu przygotowała p. Katarzyna Stefańska.

Cieszymy się z  osiągnięć uczniów z naszej szkoły  oraz życzymy dalszych sukcesów 


Najsympatyczniejsza klasa pierwsza
w powiecie w roku 2018 

28 grudnia 2018r. o godz. 23:00 zakończyło się głosowanie w akcji PIERWSZAKI 2018.

Bardzo miło jest nam poinformować, że klasa pierwsza
PSP w Obrazowie w wyniku głosowania zajęła I miejsce
w pow. sandomierskim, a V w woj. świętokrzyskim.

                      Dzięki takim wynikom otrzymała tytuł:
              NAJSYMPATYCZNIEJSZEJ KLASY PIERWSZEJ
                                 W POWIECIE SANDOMIERSKIM

                                                                uczniowie, rodzice i wychowawczyni
                                                                           dziękują wszystkich za oddane głosy 

Zwycięski projekt


I miejsce dla uczennicy klasy drugiej Julii Stępień w konkursie
na projekt graficzny ,,Zaprojektuj Niepodległość’’ -  Kielce  24.10.2018 

24 października 2018r. w Kielcach odbyło się uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom konkursu
na najlepszy projekt graficzny ,,Zaprojektuj Niepodległość’’.  
Do konkursu zgłoszono 200 prac w trzech kategoriach wiekowych.

I miejsce w kategorii klas I-III zajęła Julia Stępień.
Uczennica otrzymała nagrodę rzeczową – tablet i pamiątkowy dyplom.
Dodatkowo klasa II weźmie udział w warsztatach edukacyjnych ,,Polscy Patrioci
i ich wynalazki’’ odbywających się w Energetycznym Centrum Nauki w Kielcach.

Konkurs ,,Zaprojektuj Niepodległość ‘’odbył się w ramach realizowanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego Agatę Wojtyszek projektu z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości ,,Niepodległa Tech- wczoraj, dziś i jutro’’.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !
  Opiekun uczennicy: Marzanna Kolasińska 


Karolina Dzieciuch i Oliwia Wróblewska zdobyły II miejsca
w Zawodach Mikołajkowych w Mielcu


W sobotę 8 grudnia w mieleckiej hali lekkoatletycznej odbyły się Zawody Mikołajkowe dla dzieci z roczników 2004
i młodsze. W zawodach udział wzięło 340 młodych lekkoatletów z klubów i szkół woj. podkarpackiego, a także gościnnie
ze świętokrzyskiego i Małopolski. Dzieci rywalizowały w konkurencjach 60m, 60m ppł, 300m, 600m, skok w dal i skok wzwyż.

Najlepsi w każdym z roczników (2004-2005-2006-2007-2008) otrzymali dyplomy oraz słodkie upominki.
Nasze 2 lekkoatletki zajęły II miejsca: Karolina Dzieciuch w biegu na 600m - 2,12,28min.,
a Oliwia Wróblewska wskoku wzwyż z wynikiem 120cm. Gratulacje!!!

W zawodach udział wzięli także i walczyli o rekordy życiowe : Nela Piętowska, Marysia Wójtowicz, Wiola Zegarlińska
i Bartek Wróblewski
. Wszystkim sportowcom gratulujemy udanego występu!   

 Lekkoatleci naszej szkoły wzięli udział w Otwartych Halowych Mistrzostwach Województwa w Lekkiej Atletyce

W sobotę 1 grudnia lekkoatleci naszej szkoły wzięli udział w Otwartych Halowych Mistrzostwach
Województwa w Lekkiej Atletyce, które odbyły się w Kielcach.
Niezawodna Karolina Dzieciuch wywalczyła brązowy medal w biegu na 600m w roczniku 207-2008.
W nagrodę otrzymała dyplom i pamiątkowy medal.
                                                                             Brawo !
Oprócz Karolinki udział w zawodach wzięli : Gabrysia Szydłowska, Agatka Zegarlińska, Nela Piętowska, Marysia Wójtowicz, Ola Nowińska oraz Cristian Cortese. 

Grzegorz Świątański  Laureatem Wojewódzkiego Konkursu Pięknego Czytania

Grzegorz Świątański Laureatem
Wojewódzkiego Konkursu Pięknego Czytania

Grzegorz Świątański został po raz kolejny Laureatem Wojewódzkiego Konkursu Pięknego Czytania
w kategorii szkół podstawowych.  Konkurs odbył się w Ossolinie w dniu 1 lipca 2018r. podczas Pikniku Rycerskiego.
Tym razem zmagania konkursowe odbywały się pod hasłem "Była sercem swojej epoki’",
a uczestnicy mieli za zadanie zaprezentować wybrany fragment prozy Elizy Orzeszkowej.

Przewodniczącą jury była wybitna polska aktorka Magdalena Zawadzka, a finalistów konkursu oceniali ponadto
 Pani Małgorzata Lipa ze świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty oraz ks. Wojciech Zasada.

Cieszymy się z wakacyjnego osiągnięcia Grzegorza  oraz życzymy dalszych sukcesów
oraz rozwijania talentu recytatorskiego ! 

Rok szkolny 2018/2019

Sukcesy w roku szkolnym 2017/2018

Sukcesy w roku szkolnym 2016/2017

Adres

Obrazów 118 
27-641 Obrazów
powiat sandomierski
woj. świętokrzyskie

Kontakt

Email: zsobrazow @ o2.pl 
Telefon: +48 15 83 65 175 

The site was made with Mobirise site templates