develop your own website

Kadra Nauczycielska

 • Dyrektor: mgr Dorota Kiliańska
 • Wicedyrektor: mgr Joanna Jędrycha
 • mgr Barbara Bańkowska - edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • mgr Marzanna Bączkowska - matematyka, technika, zajęcia techniczne
 • mgr Justyna Boś - język angielski
 • mgr Anna Chuchnowska - język polski
 • mgr Joanna Jędrycha - język polski, historia
 • mgr Barbara Kępa - matematyka, edukacja dla bezpieczeństwa, oligofrenopedagog
 • mgr Dorota Kiliańska - plastyka, zajęcia artystyczne
 • mgr Marzanna Kolasińska - edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • mgr Ewa Krzemińska - muzyka
 • mgr Renata Kwiecień - religia, wychowanie do życia w rodzinie
 • mgr Małgorzata Maksim - przyroda, geografia
 • mgr Katarzyna Marzec - wychowanie fizyczne
 • mgr Renata Marzec - matematyka
 • mgr Robert Marzec - wychowanie fizyczne
 • mgr Małgorzata Noga- matematyka, fizyka
 • dr Wioletta Pietruszka - język polski
 • mgr Małgorzata Podlesińska - edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • mgr Maria Rewera - chemia, fizyka
 • mgr Marta Socha- edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • mgr Agnieszka Stasiak - Wiórkiewicz - język polski
 • mgr Katarzyna Stefańska - język niemiecki
 • mgr Marzena Świątańska - język angielski
 • mgr Wioletta Świerkula -przyroda, biologia
 • mgr Łukasz Turzyński - religia
 • mgr Edyta Wałaszczyk- edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • mgr Alicja Wiśniowska - edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, terapeuta pedagogiczny
 • mgr Robert Wiórkiewicz - muzyka, informatyka, zajęcia komputerowe
 • mgr Wojciech Zawada – historia, wiedza o społeczeństwie
 • Bibliotekarz - mgr Barbara Głodowska
 • Opiekunowie świetlicy szkolnej: mgr Monika Marzec, mgr Małgorzata Maksim, mgr Wioletta Świerkula
 • Logopeda szkolny - mgr Anna Chuchnowska
 • Pedagog szkolny, oligofrenopedagog, terapeuta autyzmu i ZA - mgr Monika Marzec
 • Psycholog szkolny, terapeuta IS - mgr Wioletta Wołosz-Bona
Adres

Obrazów 118 
27-641 Obrazów
powiat sandomierski
woj. świętokrzyskie

Kontakt

Email: zsobrazow @ o2.pl 
Telefon: +48 15 83 65 175