Komunikaty

Procedura przeprowadzenia Egzaminu ósmoklasisty w Publicznej Szkole Podstawowej w Obrazowie w warunkach zagrożenia epidemicznego

Organizacja pracy Publicznej Szkoły Podstawowej w Obrazowie
w systemie hybrydowym od 17 maja 2021r.

Mobirise

Procedura bezpieczeństwa w Publicznej Szkole Podstawowej
w Obrazowie obowiązujące od dnia 17 maja 2021r.
w okresie epidemii COVID-19

Harmonogram powrotu uczniów
do stacjonarnej nauki w szkołach i placówkach

Mobirise

KOMUNIKAT

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Obrazowie informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 22 kwietnia 2021 r., postanawia:

1. Kontynuacja zdalnego nauczania w klasach IV-VIII do 3.05.2021 r.
2. Uczniowie klas I-III nauczanie hybrydowe (szczegóły na e-dzienniku) od 26.04.2021 r.
3. Zajęcia w oddziale przedszkolnym w trybie stacjonarnym.

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Obrazowie
Dorota Kiliańska 

Mobirise
Adres

Obrazów 118 
27-641 Obrazów
powiat sandomierski
woj. świętokrzyskie

Kontakt

Email: zsobrazow @ o2.pl 
Telefon: +48 15 83 65 175 

Designed with Mobirise web themes