best free html templates

Projekty

  „TIK kluczem do sukcesu”

  „TIK kluczem do sukcesu”

Pod takim tytułem będzie realizowany projekt edukacyjny „Rozwoju edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania Technologii Informacyjno – Komunikacyjnej" w Publicznej Szkole Podstawowej
w Obrazowie w roku szkolnym 2018/2019. 

Projekty eTwinning

eTwinning to społeczność szkół, uczniów i nauczycieli współpracujących ze sobą za pomocą mediów elektronicznych. Biorą w niej udział nauczyciele wszystkich przedmiotów, pracujący z uczniami w wieku 3-19 lat realizując online międzynarodowe projekty edukacyjne. Program istnieje od 2005
i zgromadził już niemal 400 tysięcy nauczycieli z całej Europy.
Nasza szkoła realizuje projekty eTwinning od roku 2009.

Projekt „W nauce sukces” 

   Projekt ten był realizowany w Zespole Szkół w Obrazowie w roku szkolnym 2012/2013 i był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie
do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”. 
W ramach tego projektu uczniowie z Obrazowa wzieli udział
w wyjeździe studyjnym do Czech.

Adres

Obrazów 118 
27-641 Obrazów
powiat sandomierski
woj. świętokrzyskie

Kontakt

Email: zsobrazow @ o2.pl 
Telefon: +48 15 83 65 175