free portfolio site templates

Projekty

  „TIK kluczem do sukcesu”

  „TIK kluczem do sukcesu”

Pod takim tytułem będzie realizowany projekt edukacyjny „Rozwoju edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania Technologii Informacyjno – Komunikacyjnej" w Publicznej Szkole Podstawowej
w Obrazowie w roku szkolnym 2018/2019. 

Adres

Obrazów 118 
27-641 Obrazów
powiat sandomierski
woj. świętokrzyskie

Kontakt

Email: zsobrazow @ o2.pl 
Telefon: +48 15 83 65 175