Projekt ŚAMI

W ramach projektu Świętokrzyskiej Akademii Młodych Informatyków - Czwarta edycja Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach proponuje różne formy doskonalenia związane z nauką programowania. Oferuje również wsparcie dla szkół, które chcą korzystać z bezpłatnej usługi Office 365 Education.
Aplikacje udostępnione szkołom w ramach usługi dają ogromną szansę na włączenie technologii informacyjnej do procesu edukacyjnego. Również mogą w znaczący sposób ułatwić zarządzanie szkołą. Pozwalają także na skuteczne rozwiązanie w zakresie służbowych kont mailowych nie tylko wszystkich pracowników szkoły, ale także uczniów.

Każdy uczeń klas 6-8 ma dostęp do konta szkolnego Microsoft Office 365. Założenie konta jest niezbędne,
aby uczniowie mogli realizować zadania zgodnie z podstawą programową w klasie 4-8.

Konto Microsoft Office 365 jest bezpieczne, każdy uczeń ma własny login i hasło do konta.
Administrator (nauczyciel informatyki) ma wgląd do kont uczniów, dzięki czemu może kontrolować ich bezpieczeństwo w sieci.

Uczniowie będą uczyli się posługiwać się kontem Microsoft Office 365, w skład którego wchodzą min. programy Microsoft Word, PowerPoint, Excel, a także konto pocztowe. Dostęp do konta będą mieć uczniowie w szkole i w domu. Praca z wyżej wymienionymi programami będzie odbywać się w chmurze (uczeń nie musi mieć zainstalowanych ww. programów na swoim komputerze, tylko musi posiadać łącze internetowe).
Konto szkolne wygasa w momencie, kiedy uczeń zakończy edukację w placówce. Konto jest bezpłatne.

Dzięki proponowanym rozwiązaniom bezpłatnej usługi Office 365 Education i udziałowi w projekcie ŚAMI cała społeczność szkolna może wspólnie realizować różne projekty edukacyjne, a szkoła dodatkowo może uzyskać tytuł "Szkoły w chmurze" Microsoft.

Organizatorzy projektu

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, Departament Cyfryzacji, Geodezji i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Opis formy

Tegoroczna edycja jest kontynuacją rozszerzoną o kolejne działania związane z nauką programowania,
jak również w zakresie wykorzystania środków i narzędzi informatycznych w procesie dydaktycznym.

Głównym celem projektu jest upowszechnienie nauki programowania w szkołach województwa świętokrzyskiego. Również w tym roku działania adresowane są do nauczycieli, którzy chcą podnieść swoje kompetencje i aktywnie uczestniczyć w procesie upowszechniania nauki programowania. Kolejnym adresatem projektu są szkoły, które włączając się w jego realizację, mogą aktywnie uczestniczyć w procesie popularyzacji informatyki i programowania poprzez prezentację własnej aktywności w tym obszarze.
Jednym z celów projektu jest propagowanie nauki programowania wśród uczniów poprzez ich udział
w konkursie „Z Panem Scratchem za pan brat” oraz w innych konkursach informatycznych prowadzonych
na terenie kraju i poza jego granicami. Nauczyciele mają możliwość udziału w różnych formach doskonalenia związanych z nauką programowania. Uczestnicy szkoleń mają możliwość wymiany doświadczeń w ramach sieci współpracy opartej na platformie e-learningowej ŚCDN.

Jednym z głównych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 jest rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. W nowej podstawie programowej informatyki wiele uwagi przywiązuje się także do umiejętności pracy zespołowej, w tym również wykorzystania usług dostępnych w chmurze internetowej.

Cele projektu

- Podniesienie świadomości znaczenia informatyki w życiu zawodowym i społecznym.
- Upowszechnienie nauki programowania w szkołach województwa świętokrzyskiego.
- Zwiększenie zainteresowania uczniów programowaniem poprzez udział w konkursach.
- Poszerzenie kompetencji nauczycieli związanych z nauczaniem programowania.
- Popularyzacja różnych działań związanych z programowaniem, prowadzonych
   przez organizacje i instytucje krajowe oraz zagraniczne.
- Rozwijanie kompetencji cyfrowych nauczycieli i uczniów.

Projekt realizowany będzie od listopada 2019 r. do czerwca 2020 r.

Organizacja

W bieżącym roku oferta szkoleniowa skoncentrowana jest wokół dwóch zagadnień związanych
z wdrażaniem nowej podstawy programowej: nauką programowania, wykorzystaniem dostępnych
środków i narzędzi informatycznych do rozwiązywania problemów z różnych obszarów edukacji.

Koordynator projektu: Katarzyna Stefańska

Adres

Obrazów 118 
27-641 Obrazów
powiat sandomierski
woj. świętokrzyskie

Kontakt

Email: zsobrazow @ o2.pl 
Telefon: +48 15 83 65 175 

Designed with Mobirise - Check this