site templates free download

                          Projekt         

 "TIK kluczem do sukcesu”


„TIK kluczem do sukcesu”

        Pod takim tytułem będzie realizowany projekt edukacyjny „Rozwoju edukacji kształcenia ogólnego
w zakresie stosowania Technologii Informacyjno – Komunikacyjnej" w Publicznej Szkole Podstawowej w Obrazowie, w roku szkolnym 2018/2019.

         Projekt dofinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Jego założeniem jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego.

W ramach projektu organizowane zostaną zajęcia pozalekcyjne, w których uczestniczyć będą uczniowie klas IV-VIII, mający możliwość rozwijania swoich kluczowych kompetencji w zakresie:

1. Przetwarzania (wyszukiwania, oceny, przechowywania)informacji;            
2. Komunikacji;
3. Tworzenia cyfrowej informacji, ze szczególnym uwzględnieniem programowania;
4. Zachowanie bezpieczeństwa;
5. Rozwiązywania problemów technicznych poprzez realizację zajęć informatycznych.


           Ponadto uczniowie wezmą udział w laboratoriach przyrodniczych, które prowadzone będą             z wykorzystaniem narzędzi TIK. Laboratoria przyrodnicze przyczynią się do podniesienia wiedzy praktycznej i teoretycznej z przedmiotów przyrodniczych oraz nabycia praktycznych umiejętności wykorzystania TIK w nauce.

       W ramach projektu przeszkolona zostanie również kadra pedagogiczna w zakresie edukacji informacyjno-komunikacyjnej.


        Placówka wzbogaci się także o nowoczesny sprzęt komputerowy tj. laptopy, e-podręczniki, tablice multimedialne, rzutniki i programy. Całkowita wartość projektu wynosi 224 075,00 zł.


                                                             Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie.   


Adres

Obrazów 118 
27-641 Obrazów
powiat sandomierski
woj. świętokrzyskie

Kontakt

Email: zsobrazow @ o2.pl 
Telefon: +48 15 83 65 175