Ważne informacje dla Uczniów i Rodziców

List Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej skierowany
do Rodziców oraz Uczniów w w sprawie szczepień

Mobirise
Mobirise

Zarządzenie Wójta Gminy Obrazów Krzysztofa Tworka
w sprawie rekrutacji 2020/21 

Informacja dla rodziców w sprawie rekrutacji dzieci 5-letnich

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022

Mobirise

Ferie zimowe od 4 do 17 stycznia 2021 r.
– rozporządzenie podpisane

Mobirise

Nauka zdalna w szkołach
przedłużona do 3 stycznia 2021 r.

Mobirise

Zmiany na egzaminie ósmoklasisty
i egzaminie maturalnym w 2021 r.

Mobirise

DRODZY UCZNIOWIE, RODZICE, OPIEKUNOWIE

       W zawiązku z ogłoszonym przez Premiera Rzeczypospolitej Polskiej przejściem szkół podstawowych na tryb nauczania zdalnego informuję, że: z dniem 26 października, tj. od poniedziałku uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek będą obowiązywały do 8 listopada br.  

Przedszkole i klasy 0-III szkoły podstawowej będą funkcjonowały bez zmian – nauka stacjonarnie w szkole. Uczniowie klas 0-III nadal uczą się według obowiązującego planu lekcji.

Świetlica szkolna również nie zmienia zasad pracy. 

Dowóz i odwóz uczniów klas 0-III oraz świetlica szkolna są zapewnione.  

Nauka w klasach IV – VIII będzie odbywać się zdalnie przy pomocy platform internetowych - Microsoft Teams, Google Meet oraz e-dziennika Librus według obowiązującego planu lekcji na rok szkolny 2020/2021.  

W dniach nauki szkolnej, w godzinach 8:00-16:00 obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna. Zasada ta nie obowiązuje: kiedy dziecko idzie do szkoły lub wraca z niej do domu, a także w weekendy i dni wolne od nauki. 

Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, szkoła może zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole). 

W przypadku problemów z połączeniem się proszę informować wychowawców. 

       

       Dyrektor

       Publicznej Szkoły Podstawowej w Obrazowie

       Dorota Kiliańska


Mobirise
Mobirise

Rok szkolny 2020/2021

Mobirise

Informacje dotyczące egzaminu kl. 8

Procedury bezpieczeństwa

Mobirise
Twórz niesamowite strony internetowe!

Komunikat w sprawie dni wolnych

Mobirise

Szanowni Państwo Dyrektorzy,


Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.
Dokument uwzględnia niektóre z uwag, które napłynęły do MEN w trakcie konsultacji społecznych.
Harmonogram został dostosowany do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia
o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.
W załączeniu przekazuję Państwu terminy postępowania rekrutacyjnego oraz komunikat MEN w tej sprawie.
Proszę o zapoznanie się z tymi informacjami oraz przekazanie ich pracownikom Państwa placówki, uczniom i rodzicom.
Materiały są dostępne także na stronie:

 https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021.
 
Z wyrazami szacunku
Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej

Rok szkolny 2019/2020

Adres

Obrazów 118 
27-641 Obrazów
powiat sandomierski
woj. świętokrzyskie

Kontakt

Email: zsobrazow @ o2.pl 
Telefon: +48 15 83 65 175 

Designed with Mobirise - Details here