how to make your own site

Ważne informacje dla Uczniów i Rodziców

Mobirise
Mobirise
Mobirise

Informacje dotyczące egzaminu kl. 8

Procedury bezpieczeństwa

Mobirise
Twórz niesamowite strony internetowe!

Komunikat w sprawie dni wolnych

Mobirise

Szanowni Państwo Dyrektorzy,


Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.
Dokument uwzględnia niektóre z uwag, które napłynęły do MEN w trakcie konsultacji społecznych.
Harmonogram został dostosowany do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia
o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.
W załączeniu przekazuję Państwu terminy postępowania rekrutacyjnego oraz komunikat MEN w tej sprawie.
Proszę o zapoznanie się z tymi informacjami oraz przekazanie ich pracownikom Państwa placówki, uczniom i rodzicom.
Materiały są dostępne także na stronie:

 https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021.
 
Z wyrazami szacunku
Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej

Rok szkolny 2019/2020

Adres

Obrazów 118 
27-641 Obrazów
powiat sandomierski
woj. świętokrzyskie

Kontakt

Email: zsobrazow @ o2.pl 
Telefon: +48 15 83 65 175