Mobirise

Informator „Oferta edukacyjna szkół kształcących w zawodach szkolnictwa branżowego województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2021/2022”
– Kuratorium Oświaty w Kielcach

Dni Otwarte online Politechniki Wrocławskiej – Kuratorium Oświaty w Kielcach

Relacja z I Świętokrzyskiego Forum dla Doradztwa Zawodowego
„DORADZTWO ZAWODOWE PRZYSZŁOŚCI” – Kuratorium Oświaty w Kielcach

Mobirise

Doradztwo zawodowe
Barometr zawodów 2021

Cele polityki oświatowej w zakresie kształcenia zawodowego
- Tendencje i zmiany na rynku pracy w Polsce

Trendy niszowe i nadwyżkowe na lokalnym i regionalnym rynku pracy

Trafny wybór szkoły - Przyszłością Twojego Dziecka

Prezentacja - rola doradztwa zawodowego

Szanowni Państwo Dyrektorzy,


Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.
Dokument uwzględnia niektóre z uwag, które napłynęły do MEN w trakcie konsultacji społecznych.
Harmonogram został dostosowany do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia
o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.
W załączeniu przekazuję Państwu terminy postępowania rekrutacyjnego oraz komunikat MEN w tej sprawie.
Proszę o zapoznanie się z tymi informacjami oraz przekazanie ich pracownikom Państwa placówki, uczniom i rodzicom.
Materiały są dostępne także na stronie:

 https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021.
 
Z wyrazami szacunku
Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej

Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych
na rok szkolny 2020/2021

Informacja na temat rekrutacji 
do szkół ponadpodstawowych 
na rok szkolny 2020/2012


Ankieta - Preferencje wyboru zawodów,
kierunków kształcenia przez uczniów 8 klas

PODZIĘKOWANIE

W dniu 25 listopada 2019 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik wręczył podziękowanie Pani Dyrektor Dorocie Kiliańskiej, za trud i owocną pracę na rzecz tworzenia i koordynowania działań w ramach realizowanego projektu Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty – „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe w województwie świętokrzyskim".
Nasza szkoła otrzymała CERTYFIKAT, za promowanie doradztwa zawodowego w ramach działalności Powiatowego Punktu Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego.


Harmonogram planowanych szkoleń realizowanych w ramach projektu
"Rozwój kompetencji Cyfrowych mieszkańców gminy Obrazów"

"Wybór należy do Ciebie" - spotkanie doradców zawodowych

z przedstawicielami Urzędu Pracy w Kielcach dnia 5.02.2019r. 

ULOTKA REKRUTACYJNA

"Dlaczego warto z nami pracować?"

20 marca 2018 r. Zespół Szkół im. prof. Józefa Sarny w Gorzycach zorganizował spotkanie dla doradców zawodowych.
Zaproszonych gości powitał Dyrektor Szkoły Krzysztof Komórkiewicz wraz z doradcą zawodowym.

Miłą niespodzianką dla gości było zwiedzanie zakładów Federal Mogul pod hasłem "Dlaczego warto z nami pracować?"

Gorzyce

Zapraszamy Państwa do korzystania z oferty
PUNKTU DORADZTWA
EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO

realizującego działania w zakresie informacji i poradnictwa edukacyjno-zawodowego

Giełda Szkół
Doradztwo zawodowe

Wybór zawodu i kierunku dalszego kształcenia to jedna z ważniejszych decyzji życiowych młodego człowieka. Dokonanie trafnego wyboru daje gwarancję zadowolenia i sukcesów w pracy. Podjęcie przez ucznia mądrej i trafnej decyzji dotyczącej wyboru dalszej drogi kształcenia, zawodu nie jest zadaniem łatwym. Stworzenie programu poradnictwa zawodowego w gimnazjum, szkole podstawowej to gwarancja systematycznego oddziaływania na uczniów w ramach planowych działań i zapewnienie im pomocy w wyborze i selekcji informacji dotyczących edukacji i rynku pracy .


Koordynatorem punktu doradztwa w naszej szkole jest
Pani Dyrektor Dorota Kiliańska

Doradztwo zawodowe

Obszar
zasobów
osobistych

Obszar
motywacji

Doradztwo zawodowe

Obszar
informacji
o świecie pracy

Obszar
planowania

Jeżeli dokonasz oceny swojej osoby, zdobędziesz wystarczającą ilość informacji, będziesz zmotywowany do działania, dowiesz się, jak zaplanować swoje zadania

to trafnie wybierzesz zawód lub zwiększysz szanse na zdobycie zatrudnienia


W dniu 29 stycznia 2018 r. w Szkole Podstawowej odbyło się spotkanie z rodzicami uczniów klas VI, VII, II gim., III gim. ze szkół Gminy Obrazów - z Bilczy, Głazowa, Kleczanowa i Obrazowa, w sprawie realizacji Programu "Doradztwa Zawodowego" w roku szkolnym 2018/2019.
Spotkanie prowadziła dyrektor szkoły Dorota Kiliańska - doradca zawodowy
oraz przedstawiciel Młodzieżowego Centrum Kariery w Sandomierzu Pani Monika Kozakiewicz,
Konsultacje i zajęcia z doradztwa zawodowego prowadzą także doradcy zawodowi:
- SP Bilcza - Joanna Jędrycha,
- SP Głazów i SP Kleczanów - Anna Zybała.

Adres

Obrazów 118 
27-641 Obrazów
powiat sandomierski
woj. świętokrzyskie

Kontakt

Email: zsobrazow @ o2.pl 
Telefon: +48 15 83 65 175 

This site was made with Mobirise template