Projekt z klasą!

Detektywi historii na tropie. Szkoła moich rodziców i dziadków: edukacja w II Rzeczpospolitej i PRL-u na przykładzie Szkoły Podstawowej w Obrazowie (1919-1989) to tytuł projektu edukacyjnego realizowanego przez grupę 12 uczniów klasy VI pod opieką merytoryczną nauczycielki historii, p. Joanna Jędrychy, inicjatorki i organizatorki przedsięwzięcia.

Zadaniem młodzieży jest realizacja zadań pogrupowanych w obszary tematyczne: NAUCZYCIEL ( prezentacja sylwetek wybranych pedagogów, metod nauczania, warunków pracy i płacy, anegdot z życia szkoły); UCZEŃ ( sposoby spędzania czasu wolnego: przerwy, wycieczki i wyjścia, zainteresowania i pasje, dawne przybory szkolne i podręczniki, strój, kary i nagrody, sposób oceniana); SZKOŁA ( baza lokalowa, dawne tradycje szkolne i uroczystości, ludzie tworzący społeczność szkolną); ODDECH HISTORII: nauka po ustanowieniu obowiązku szkolnego, walka z analfabetyzmem na wsi, nauka w II RP w świetle ówczesnej prasy; PRL; VIVAT SCHOLA!: (opracowanie autorskiego scenariusza widowiska o dawnym życiu w szkole i przedstawienie do z okazji Dnia Edukacji; nagranie filmu ze spektaklu, przeprowadzenie ewaluacji projektu w formie jakościowej videosondy oraz ilościowej – za pomocą formularzy google; opis wydarzenia w mediach lokalnych).

Detektywi historii znaleźli się w gronie laureatów VIII edycji ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Wydawnictwo Nowa Era pn. Projekt z klasą ( wzięło w nim udział 602 szkoły z całej Polski). Nagrodą jest grant w kwocie 1000 zł na organizację działań. Ponadto, Publiczna Szkoła Podstawowa w Obrazowie otrzymała tytuł Dobrze zaprojektowanej szkoły, poświadczający, że w placówce podchodzi się do edukacji w sposób nowoczesny a młodzież ma otwarte głowy i chęć do działania. 

Detektywi historii
develop free website
Detektywi historii
Adres

Obrazów 118 
27-641 Obrazów
powiat sandomierski
woj. świętokrzyskie

Kontakt

Email: zsobrazow @ o2.pl 
Telefon: +48 15 83 65 175